Under 2017 pågick arbete med att ta fram arbetsmiljöindikatorer och en samordning kring statistikrapportering av olyckor. Parallellt var man företaget BuildSafe behjälplig med att utveckla en digital arbetsmiljöplan samt stöttade arbetet i att forma den nya organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen - eller som man säger i dagligt tal Håll Nollan.

Under 2018 pågår arbete med att ta fram nya AF-texter och en vägledning om hur man ska upphandla och ställa krav på projekteringsledet. Samverkan med Sveriges Byggindustrier Öst pågår i form av informationsträffar om arbetsmiljöfrågor för respektive medlemsgrupper. Gruppen är på olika sätt involverad i Håll Nollans arbete också.

Arbetsgruppens medlemmar


Johan Elgh, Volvo Group Real Estate
Anna Källgården, Stockholms Hamnar

Anders Lööv, SISAB
Kerstin Paulson, Locum

Marcus Törnkrantz, Akademiska Hus
Saga Hellberg, Byggherrarna, sammankallande


Är du intresserad av att arbeta med arbetsmiljöfrågor?

Gruppen söker medlemmar som är intresserade av att delta i arbetet att stärka byggherrerollen kring arbetsmiljö och säkerhet.

Kontakt:
Saga Hellberg, branschutvecklare Byggherrarna
Tommy Lenberg, vd Byggherrarna