BeBogruppens uppgift är att:

  • Genomföra utredningar och mätningar för att klarlägga potentialer
  • Prova och demonstrera nya lösningar
  • Genomföra förstudier som underlag för teknikupphandlingar
  • Genomföra teknikupphandlingar
  • Marknadsföra och – introducera energieffektiv teknik
  • Identifiera och sprida erfarenheter
  • Utgöra bollplank åt Energimyndigheten, och andra myndigheter, inom gruppens kompetensområde

Nätverket har varit verksam sedan 1989. Byggherrarna är projektadministratör samt ansvarig för kommunikationen.

Mer information om BeBo

Senast uppdaterad