Gruppen ska stödja lovande energieffektiva produkter, system och metoder, och skapa förutsättningar för implementering. Arbetet genomförs främst genom att man bland Beloks medlemsföretag provar produkter, system och metoder i samband med att nya byggnader uppförs eller i samband med att befintliga byggs om.

Byggherrarna fungerar som projektadministratörer för Belok.

Mer information om Belok

Senast uppdaterad