Future City

Tävlingens främsta syfte är att främja den långsiktiga kompetensförsörjningen till samhällsbyggnadssektorn.

Idag råder stor brist inom vissa yrkeskategorier och det gäller att arbeta långsiktigt med att attrahera ungdomar att välja samhällsbyggnad som en yrkesbana.

Byggherrarna är supporter till tävlingen.

Läs mer om Future City

Senast uppdaterad