Börjar:
Slutar:
Plats:
Stockholm
Kostnad:
250 kr exkl moms

Kursbeskrivning

En fördjupad metodik som visar hur man som fastighetsägare kan nå betydligt längre i energibesparingar än med traditionella metoder, samtidigt som lönsamhetskrav uppnås. Här får man en fördjupad inblick i hur metodiken fungerar och hur man som fastighetsägare kan dra nytta av den. Man får en fördjupad inblick i vad man ska efterfråga hos konsulter som upphandlas för genomförande.

Innehåll

  • Fördjupning - Hur är Totalmetodiken uppbyggd och vilken nytta har en Fastighetsägare av att använda den?
  • Vad bör man som fastighetsägare efterfråga hos anlitad konsult gällande bl a kompetens och leverans efter genomfört uppdrag?
  • Fler ingående exempel.

Kursens mål

Kursen ger en förståelse för varför användning av denna metodik kan bistå företaget i att nå tufft satta effektiviseringsmål. Den ger en fördjupad inblick i och förståelse för hus man handlar upp konsulter för tjänsten och vad man bör efterfråga.

Kurs intressant för

Fastighetsägare, byggherrar, förvaltare, energiansvariga hos fastighetsföretag.

Förkunskaper

För att få ut mesta möjliga av kursen är det bra att ha genomfört block 4 (Ekonomiska grunder för lågenergibyggnader) och block 8 (Exempel på arbetsmetoder för energieffektivisering) i den kostnadsfria webbkursen Energilyftet.

Föreläsare

Per-Erik Nilsson, CIT Management

ANMÄLAN


Belok är Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, www.belok.se

Senast uppdaterad