Börjar:
Slutar:
Plats:
Umeå Folkets Hus, Skolgatan 59, Umeå
Kostnad:
250 kr exkl moms

Kursbeskrivning

För att uppnå en lågenergibyggnad är det viktigt att värna om detaljer i design, utförande och idrifttagning. Relativt små misstag kan få stora konsekvenser. Svebys syfte är att få kontroll på och dokumentera utförandet så att förväntad energiprestanda uppnås.

Syftet med denna kurs är att få en djupare förståelse för vad som ingår i Sveby och kunna använda Svebys olika delar.

Innehåll

  • Vad är Sveby?
  • Ordlistan och checklistor
  • Energiavtal 12
  • Hur Svebys energiverifikat kan användas för att hjälpa till i processen
  • Brukarindata och dess roll vid energiberäkningar
  • Svebys mätföreskrifter
  • Svebys hantering av uppmätta värden och verifiering
  • Väderdata för energiberäkning och verifiering
  • Tillämpningsexempel

Kursens mål

Kursen ger förståelse för vad som ingår i Sveby och att kunna använda Svebys olika delar i egna projekt.

Kurs intressant för

Beställare och projektledare vid nybyggnad eller större ombyggnader (byggherrar och fastighetsägare, entreprenörer), projektledande och projekterande konsulter samt energikonsulter.

Förkunskaper

Kännedom om byggprocessens olika skeden och grundläggande energikunskap. Energilyftets webbutbildning Block 9 (Mätning och uppföljning av energiprestanda), Block 5 (Energiberäkningar och Energieffektivisering) och Block 3 (Kvalitetssäkring) rekommenderas.

Föreläsare

Per Levin, Projektengagemang

Vi behöver din anmälan senast 10 november!

ANMÄLAN


Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader”, www.sveby.org

Senast uppdaterad