Börjar:
Slutar:
Plats:
KonferensHuset, Drottninggatan 55 ö.g, Stockholm
Kostnad:
250 kr exkl moms

Kursbeskrivning

Kursen ger en förståelse för hur olika lönsamhetsmodeller fungerar för investeringar i energiåtgärder och hur de relaterar till varandra. Kursen ger en ingående inblick i betydelsen av olika parametrar såsom kalkylränta, realränta, ekonomisk livslängd, teknisk livslängd m m. Kursen ger även en bra förståelse för hur olika parametrar påverkar resultatet.

Innehåll

  • Översikt befintliga modeller
  • Fördjupad beskrivning av de olika modellerna och hur de fungerar
  • Ingående exempel på hur och när olika lönsamhetsmodeller ska användas

Kursens mål

Kursen ger kunskap om hur och till vad olika lönsamhetsmodeller bör användas.

Kurs intressant för

Fastighetsägare, byggherrar, driftingenjörer och förvaltare.

Förkunskaper

För att få ut mesta möjliga av kursen är det bra att ha genomfört block 4 (Ekonomiska grunder för lågenergibyggnader) och block 8 (Exempel på arbetsmetoder för energieffektivisering) i den kostnadsfria webbkursen Energilyftet.

Föreläsare

Peter Filipsson, CIT Energy Management

Vi behöver din anmälan senast 13 november!

ANMÄLAN


Belok är Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, www.belok.se

Senast uppdaterad