Börjar:
Slutar:
Plats:
Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg
Kostnad:
3 000 kr exkl moms för medlemmar i Byggherrarna och 4 000 kr exkl moms för icke medlemmar.

Standarden ISO 44001, "Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan – Krav och ramverk", fyller en viktig funktion i byggbranschen och gör det möjligt för företag att höja sin förmåga att leverera bättre tillsammans med andra.

Standarden går igenom hur organisationer systematiskt förbereder, sätter upp och tillvaratar värdet av samverkan.

Då vi sett stort intresse bland våra medlemmar att lära sig mer om hur man arbetar med den nya standarden har vi bjudit in David Hawkins, som är ordförande i den internationella ISO-kommittén och upphovsmannen bakom standarden. Vi erbjuder en heldags introduktionskurs där du får lära dig hur ISO 44001 hjälper din organisation att lyckas med samverkan och hur principerna påverkar beteende på alla nivåer i organisationen.

Kursledare David Hawkins från "Institute for Collaborative Working" i Storbritannien, är ordförande i den internationella ISO-kommittén. Han är bland annat även författare till den brittiska standarden BSI (världens första samverkansstandard). Hans omfattande karriär inom projekt och upphandling inom byggbranschen sträcker sig över 40 år, där han arbetat med stora projekt inom utveckling och genomförande i världen.

Kursen kommer att hållas på engelska. Ladda ner kursbeskrivning nedan.

Varmt välkommen!

Antal platser är begränsade. Vi behöver din anmälan senast 15 januari.

ANMÄLAN


Vill du fördjupa dina kunskaper ytterligare kring ISO 44001?

För er som önskar att fördjupa er ytterligare i ämnet, erbjuder vi även en tvådagars Fördjupningskurs i Stockholm 23 - 24 januari 2018.


Senast uppdaterad