Börjar:
Slutar:
Plats:
Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm
Kostnad:
7 500 kr exkl moms för medlemmar i Byggherrarna och 9 000 kr exkl moms för icke medlemmar.
ISO standard 44001

Den som arbetar systematiskt med samverkan blir bättre på det än den som inte gör det och de organisationer som talar samma språk har lättare att förstå varandra! Därför fyller standarden ISO 44001, "Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan – Krav och ramverk", en viktig funktion i byggbranschen och gör det möjligt för företag att höja sin förmåga att leverera bättre tillsammans med andra. Standarden går igenom hur organisationer systematiskt identifierar, förbereder och genomför framgångsrika affärsrelationer och stärker sin förmåga att tillgodogöra sig värdet av samverkan.

Denna tvådagarskurs består till stor del av interaktiva inslag för att ge insikt kring hur standarden appliceras framgångsrikt, i syfte att du ska kunna identifiera hinder och möjligheter i din egen organisation idag för implementering av standarden och öka er samverkansförmåga framåt. Om er organisation för närvarande arbetar med samverkan som en del av er strategiska affärsutveckling, är det viktigt att integrera organisationens processer och rutiner för att stödja samverkan - från högsta ledningen och vidare ut i den operativa verksamheten. Den här kursen kommer att ge er en bra grund för att kunna bygga ett tillvägagångssätt som stämmer överens med era affärsmål.

Införandet av ISO 44001 kommer att påverka många grupper inom en och samma organisation. Kursen kan bidra till att skapa en stark och enhetlig grund, för att förbättra genomförandet i er organisation. Kursen är framförallt värdefull för de som arbetar med affärsutveckling eller har befattningar som operativa chefer eller supportfunktioner som t ex HR, finans, inköp och kontrakt.

Det kan vara svårt att avvara nyckelpersoner två hela dagar från verksamheten, men erfarenhetsmässigt vinner organisationer på det i det långa loppet, genom att bygga en stark och enhetlig förståelse kring vad som krävs för att lyckas med samverkan och en eventuell implementering av ISO44001.

Kursledare är David Hawkins från England som är ordförande i den internationella ISO-kommittén och även upphovsmannen bakom standarden.

För att få ut så mycket som möjligt av kursen, bör du ha läst igenom standarden ISO 44001 innan kursstart. Standarden beställs via SIS webbplats och som kursdeltagare får du rabatt. Rabattkoden skickas till dig vid kursanmälan.

Kursen kommer att hållas på engelska. Ladda ner kursbeskrivning nedan.

Varmt välkommen!

Antal platser är begränsade. Vi behöver din anmälan senast 15 januari.

ANMÄLAN

Senast uppdaterad