Börjar:
Slutar:
Plats:
Stockholms Byggmästareförening, Wennerbergsgatan 10, Stockholm
Kostnad:
Informationsträffen är kostnadsfri

Vid denna träff kommer vi att fokusera på upphandlingar och möjligheterna att säkerställa krav och sund konkurrens vid upphandlingstillfället. Dessutom kommer vi att belysa hur kontroller och avstämning av ställda krav kan utföras.

Entreprenad- och upphandlingsformer inom AB-systemet
- Vikten av tydliga affärsavtal!
Claes Sahlin, Entreprenadjurist

Byggherrens och entreprenörens säkerställande av BAS-P- och BAS-U-uppdrag
Ann-Charlotte Rand, Arbetsmiljörådgivare

Sund konkurrens med koppling till Utlänningslagen
Hans Åkerlund, expert på området

Frågor?
Kontakta Ann-Charlotte Rand, Arbetsmiljörådgivare på:
ann-charlotte.rand@sverigesbyggindustrier.se

Träffen är öppen för alla men antalet platser är begränsat. Informationsträffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 500 kr plus moms.

Varmt välkommen!
Sveriges Byggindustrier (BI) Öst och Byggherrarna


TILL ANMÄLANSenast uppdaterad