Börjar:
Slutar:
Plats:
Trollhättan
Kostnad:
250 kr exkl moms
Sveby logo

Kursbeskrivning

För att uppnå en lågenergibyggnad är det viktigt att värna om detaljer i design, utförande och idrifttagning. Relativt små misstag kan få stora konsekvenser. Svebys syfte är att få kontroll på och dokumentera utförandet så att förväntad energiprestanda uppnås.

Syftet med denna kurs är att få en djupare förståelse för vad som ingår i Sveby och kunna använda Svebys olika delar i anslutning till Boverket nya regler.

Innehåll

  • Vad är Sveby?
  • Ordlistan och checklistor
  • Energiavtal 12
  • Hur Svebys energiverifikat kan användas för att hjälpa till i processen
  • Brukarindata och dess roll vid energiberäkningar
  • Svebys mätföreskrifter
  • Svebys hantering av uppmätta värden och verifiering
  • Väderdata för energiberäkning och verifiering
  • Tillämpningsexempel

Kursens mål

Kursen ger förståelse för vad som ingår i Sveby och att kunna använda Svebys olika delar i egna projekt.

Kurs intressant för

Beställare och projektledare vid nybyggnad eller större ombyggnader (byggherrar och fastighetsägare, entreprenörer), projektledande och projekterande konsulter samt energikonsulter.

Förkunskaper

Kännedom om byggprocessens olika skeden och grundläggande energikunskap.

För att få ut det mesta möjliga av kursen rekommenderas även att ha genomfört Block 9 (Mätning och uppföljning av energiprestanda), Block 5 (Energiberäkningar och Energieffektivisering) och Block 3 (Kvalitetssäkring) i den kostnadsfria webbkursen Energilyftet.

Föreläsare

Per Levin, Projektengagemang

ANMÄLAN

Vi behöver din anmälan senast 27 februari!


Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader”.
Läs mer på
www.sveby.org

Senast uppdaterad