Börjar:
Slutar:
Plats:
WSP, Högabergsgatan 3, Karlskrona
Kostnad:
250 kr exkl moms
Lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar

Kursbeskrivning

Kursen ger dig en förståelse för hur olika metoder kan användas för att bedöma lönsamheten i energieffektiviserande investeringar i fastigheter.

Du kommer också att få en mer ingående inblick i betydelsen av olika parametrar såsom kalkylränta, energiprisutveckling, livslängd, inflation med mera.

Innehåll

  • Översikt befintliga modeller
  • Fördjupad beskrivning av de olika modellerna och hur de fungerar
  • Ingående exempel på hur och när olika lönsamhetsmodeller ska användas

Kursens mål

Målet är att du efter deltagandet ska kunna bedöma en investerings lönsamhet och ha kunskap om hur olika parametrar påverkar resultatet.

Kurs intressant för

Fastighetsägare, byggherrar, driftingenjörer och förvaltare.

Föreläsare

Peter Filipsson, CIT Energy Management

ANMÄLAN

Vi behöver din anmälan senast 11 mars!


Belok är Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, www.belok.se

Senast uppdaterad