Börjar:
Slutar:
Plats:
Elite Palace Hotell, St Eriksgatan 115, Stockholm
Kostnad:
2 900 kr exkl moms för Byggherrarnas medlemmar och 3 900 kr för icke medlemmar

Den omfattande digitalisering som pågår i samhället och på individnivå kommer att påverka hur vi lever och arbetar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, kommunicera och hantera jordens resurser. Men hur ska vi som byggherrar förhålla oss till utvecklingen? Är vi rustade för att ta vara på möjligheterna och hur undviker vi fallgroparna? Har du som byggherre en strategi för hur du ska förhålla dig till utvecklingen som pågår och som förutspås att accelerera i framtiden?

Välkommen till en dag med inspirerande föredrag, goda exempel och erfarenhetsutbyte i frågor om ledarskap, innovation och digital transformation!

Konferensen startar kl 10:30 och avslutas kl 17 med buffé och mingel, där du får möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i branschen.

Föreningsstämman för Byggherrarnas medlemmar hålls före konferensen enligt särskild kallelse. Registrering till stämman kl 08:30, stämman startar kl 09:00.

ANMÄLAN


Preliminärt program

Observera att programmet är under uppdatering, vi reserverar oss för eventuella förändringar.

08:30 - 09:00 Registrering till föreningsstämman

09:00 - 10:00 Föreningsstämma för Byggherrarnas medlemmar

10:00 – 10:30 Registrering till konferensen och kaffe

10:30 Konferensen startar

10:30 - 12:30 Föreläsningar

Inledning av dagen
Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna

Samhällsbyggnadssektorns digitaliserade utveckling
Olle Samuelson, Forsknings- och innovationsstrateg på IQ Samhällsbyggnad berättar hur han ser att samhällsbyggnadsbranschen utvecklas och vilka möjligheter byggherren har.

Digital transformation påverkar människor, människor påverkar samhällsbyggnad!
Astrid Westfeldt Corneman delägare i Cobel, berättar om digital transformation och satsningen på digitalt kunskapslyft i samhällsbyggnadssektorn inom forskningsprogrammet Smart Built.

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 17:00 Föreläsningar

Innovation och hållbarhet en möjlighet genom digitalisering
Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus, berättar om deras innovationsstrategi och hur de använt digitaliseringens möjligheter i praktiken.

Varför fortsätta fokusera på Goliat när vi vet att det är David som är mer intressant?
Emil Söhr, affärsutvecklare på AMF Fastigheter och med tidigare erfarenhet från media- och kommunikationsbranschen pratar om hur teknik och individer förändras tillsammans samt vilken effekt det har på hur vi lever, handlar och arbetar.

Hur går vi från fina visioner om digitalisering till konkret handling?
Olof Johansson, Programchef för digitaliseringen av transportsystemet och Stefan Engdahl, Planeringsdirektör på Trafikverket samt Byggherrarnas styrelseordförande, berättar om hur digitaliseringen skapar helt nya möjligheter för framtidens transportsystem. Vad innebär ett nytt användande och nya affärsmodeller för utvecklingen av framtidens samhälle?

Att leda och organisera i en accelererande förändring
David Ståhlberg, digital rådgivare, författare och tidigare chef på Google. Med djupa insikter från näringslivet och med en inspirerande ärlighet kring vad digitalisering kan innebära öppnar han upp till en diskussion kring förändring, ledarskap och teknologi.

17:00 Buffé och mingel


Passa även på att träffa några av våra samarbetspartners i pauserna!

 • Chalmers Professional Education
  Information om byggherrekursen Tidiga Skeden som startade i januari med 18 deltagare. Det är den andra kursen som genomförs.
  Det kommer också att finnas information om ett projekt som de kommer att genomföras inom ramen för Smart Built Environment – Kunskapslyft för digitala processer.

 • SSE Executive Education (Handelshögskolan)
  De kommer att finnas på plats som vanligt och berätta om vår utbildning Byggherre MasterClass Diploma. Även denna utbildning pågår under våren.

 • Konsultföretaget Cobel
  Möt de som ska hjälpa till att leda digital transformation inom samhällsbyggnadssektorn inom ramen för Smart Built Envionments Kunskapslyft för digitala processer.

 • IQ Samhällsbyggnad med Smart Built Environment
  Vill du veta mer om hur man blir medlem hos föreningen eller i Programmet Smart Built finns någon på plats och kan svara på frågor.

Senast uppdaterad