Börjar:
Slutar:
Plats:
Hotel Waterfront, Adolf Edelsvärdsgata 10, Göteborg
Kostnad:
14 500 kr exkl moms

Då har vi ett unikt vidareutvecklingstillfälle för dig! Nu har du chansen att fördjupa dina kunskaper i bland annat hur olika upphandlingsmodeller och öppna böcker påverkar partneringprojekt och förbättra dina möjligheter att starta och arbeta i partneringprojekt.

Fortsättningskursen omfattar två dagar och genomförs i form av ett antal workshops med korta inslag av föreläsningar. Tonvikten ligger på praktisk övning och reflektion.

Det är en fördel om du gått vår grundutbildning, men inget krav.

FÖR MER INFORMATION

Anmälan

Anmälan sker via mejl till Petra Offrell på Prolog, petra.offrell@prolog.se.


Kursen sker i samverkan mellan Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Energi & Miljötekniska föreningen, Sveriges Arkitekter, Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik & Designföretagen och Samhällsbyggarna.

Är du medlem i någon av dessa organisationer erhåller du 1300 kr i rabatt.


Senast uppdaterad