Börjar:
Slutar:
Plats:
Byggherrarna, Drottninggatan 33, Ljusgården 1 tr, Stockholm
Kostnad:
Frukostseminariet är kostnadsfritt

Träffa Installatörsföretagen som, tillsammans med många erfarna specialister och experter från olika branscher, har arbetat fram en metod för att kartlägga kunskaper bland branschens projektledare och erbjuda certifiering av kompetensen.

Genom införande av certifiering av projektledare underlättas upphandlingsprocessen för byggherren och fastighetsägaren och blir en mer kvalitativ upphandling genom medvetna val.
Installatörsföretagen erbjuder en modell, en struktur, som tillför kvalitetssäkring i upphandlingsprocesserna, underlättar upphandlingsarbetet och att förväntningarna i byggprocessen infrias. De vill helt enkelt hjälpa byggherrar att bli vassare beställare av installationstjänster och säkerställa att ni får vad ni har beställt.

Lär känna Svenskt Projektforum som har certifierat över 4 000 projektledare i Sverige och står för ledarskapscertifieringen som en viktig del av ICPL.

PROGRAM

Tommy Lenberg, Byggherrarna hälsar välkommen.

Ylwa Glismann, Installatörsföretagen berättar om ICPL – Installationsbranschens Certifierade Projektledare. En kartläggnings- och certifieringsmodell.

Per-Olof Sandberg, Svenskt Projektforum berättar om ledarskapscertifiering – en del av Installatörsföretagens projektledarcertifiering - och hur certifierade projektledare skapar fler lyckade projekt.

Niklas Bergman, Trafikverket, projektledare på Mälarbanan ger oss sin bild av nyttan med certifierade projektledare.

Mötet av slutas med en diskussion kring följande frågor:

• Vad behöver byggherren för att vilja tillämpa certifieringen i upphandlingsprocessen?
• Hur får installatörsföretagen in kravet på certifiering i upphandlingarna?

Frukost serveras från kl. 07.30

Välkommen!

Vi behöver din anmälan senast 23 april!

ANMÄLAN

Senast uppdaterad