Börjar:
Slutar:
Plats:
WSP, Arabygatan 9, Växjö
Kostnad:
250 kr exkl moms
Ventilation

"R1 - Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav" utgör ett underlag för att specificera och värdera inneklimatets kvalitet och fungerar som ett hjälpmedel för upphandling och projektering, samt för bedömning av inneklimatets kvalitet i befintliga byggnader.

Kursen ger dig en förståelse för hur du, som beställare eller VVS-konsult, kan använda riktlinjerna som underlag till att förbättra kommunikationen mellan olika aktörer i tidiga skeden, för att uppnå det önskade och specificerade inneklimatet.

Innehåll

  • Bakgrund, vikten av ett gott inneklimat
  • Genomgång av energieffektiviseringsåtgärder och påverkan på inneklimat
  • Diskussion kring funktion, innehåll och praktiskt genomförande
  • Hyresgästs respektive hyresvärds perspektiv på inneklimatfrågor

Kurs intressant för

VVS- och energikonsulter, fastighetsägare, förvaltare eller personal hos kommuner och privata förvaltare som beställer arbeten.

Inga förkunskaper krävs!

Föreläsare

Lars Ekberg, CIT Energy Management

ANMÄLAN

Vi behöver din anmälan senast 9 maj!

Senast uppdaterad