Börjar:
Slutar:
Plats:
Quality Hotel Galaxen, Jussi Björlings väg 25, Borlänge
Kostnad:
250 kr exkl moms
Värmepump, värmeåtervinning

Kursen syftar till att skapa en bättre och mer detaljerad kunskap om årsvärmefaktor, energitäckning och installerad effekt för värmepumpsinstallationer i drift.

Du får lära dig hur du som fastighetsägare/beställare kan förbättra ditt beslutsunderlag vid kalkylering och upphandling av värmepumpar.

I kursen får du också kunskaper om hur man i AF-delar och rambeskrivningar ställer prestandakrav och vilka förutsättningar som är viktiga för att få en bra fungerande värmepumpsinstallation.

Innehåll

Värmepumpar:

  • Årsvärmefaktor, energitäckning och installerad effekt för värmepumpinstallationer i drift
  • Värmepumpars verkliga lönsamhet
  • Hur undvika missförstånd och möjliggöra riktiga totalkostnadsberäkningar
  • Fallgroparna vid upphandling och installation av värmepumpar

FTX-system:

  • Erfarenheterna från BeBos teknikupphandlingsprojekt för att få fram robusta och bra fungerande installationer och systemleveranser av värmeåtervinning ur ventilationsluft med värmeväxling i från- och tilluftsventilation (FTX).
  • Finns det bra utrymmen för att placera aggregat? Hur kan aggregat placeras för att använda befintliga frånluftskanaler? Var finns möjlighet att dra tilluftskanaler?
  • Tekniska krav som vid upphandling bör ställas på energiprestanda, installationers kvalitet och robusthet samt estetik.

Kursens mål

Du ska få kunskap om hur man utformar AF-delar och rambeskrivningar och ställer rätt prestandakrav, samt vilka förutsättningar som är viktiga för att få bra fungerande värmepumpinstallationer med bergvärme och frånluftsåtervinning, samt FTX-installationer.

Kurs intressant för

Personer som är beställare hos byggherrar, fastighetsägare och BRF-er och som är ansvariga för, eller delaktiga i, ombyggnads-och renoveringsprojekt, t ex som projektledare eller energiansvarig. Kursen kan också vara av intresse för de arkitekter och konsulter som är anlitade i projekten.

Förkunskaper

Grunder i upphandling av installationer och gärna Energilyftets webbutbildning Block 7 (Teknikexempel) och Block 3 (Beställning).

Föreläsare

Roland Jonsson, WSP

ANMÄLAN

Vi behöver din anmälan senast 18 maj!


Information om BeBo

BeBo är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder, www.bebostad.se

Senast uppdaterad