Börjar:
Slutar:
Plats:
Skövde
Kostnad:
250 kr exkl moms
Lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar
Med strukturerade metoder blir du tryggare i dina investeringsbeslut.

Kursbeskrivning

Kursen ger dig en förståelse för hur olika metoder kan användas för att bedöma lönsamheten i energieffektiviserande investeringar i fastigheter. Du lär dig jämföra och kritiskt granska beräkningar som gjorts med olika metoder.

Du kommer också att få en mer ingående inblick i betydelsen av olika parametrar såsom kalkylränta, energiprisutveckling, livslängd, inflation med mera. Kursen innefattar många konkreta exempel vilket ger dig kunskaper som du kan använda direkt i ditt arbete.

Innehåll

  • Översikt befintliga modeller
  • Fördjupad beskrivning av de olika modellerna och hur de fungerar
  • Ingående exempel på hur och när olika lönsamhetsmodeller ska användas

Kursens mål

Målet är att du efter deltagandet ska kunna bedöma en investerings lönsamhet och ha kunskap om hur olika parametrar påverkar resultatet.

Kurs intressant för

Fastighetsägare, byggherrar, driftingenjörer och förvaltare.

Föreläsare

Peter Filipsson, CIT Energy Management

ANMÄLAN

Vi behöver din anmälan senast 7 september!


Kursen är en del av Energimyndighetens satsning på att öka kunskapen om metoder och verktyg för energieffektiv renovering och byggande (BeställarKompetens). Kursen är framtagen inom Energimyndighetens beställargrupp för lokaler - Belok. Målet är att nybyggda och renoverade fastigheter ska kunna leverera rätt energiprestanda för att kunna uppnå de energipolitiska målen i Sverige. Kurserna är subventionerade till ett mycket förmånligt pris t o m 2018 för att så många som möjligt ska kunna ta del av kunskapen!


Senast uppdaterad