Börjar:
Slutar:
Plats:
Hotel Waterfront, Adolf Edelsvärdsgata 10, Göteborg
Kostnad:
21 500 kronor exklusive moms. Priset inkluderar kost men logi tillkommer.
Partnering och samverkan

Denna kurs inriktar sig direkt mot partneringledning och skiljer sig därigenom från andra processledarutbildningar. Efter genomförd kurs blir du diplomerad partneringledare och har då med dig konkreta verktyg, handfasta tips, checklistor och ett värdefullt kontaktnät för att du ska kunna börja arbeta som partneringledare.

Kursen riktar sig till dig som är konsult eller entreprenör som avser arbeta som partneringledare och till byggherrar som har en starkt uttalad filosofi och strategi att arbeta i partnering. Kursen ger en djupare förståelse för partneringledarens roll och uppgifter i partneringprojekt.

FÖR MER INFORMATION

Anmälan

Anmälan sker via mejl till Petra Offrell på Prolog, petra.offrell@prolog.se.


Kursen sker i samverkan mellan Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Energi & Miljötekniska föreningen, Sveriges Arkitekter, Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik & Designföretagen och Samhällsbyggarna. Är du medlem i någon av dessa organisationer erhåller du 2000 kr i rabatt.

Byggherrarna, Prolog
Senast uppdaterad