Börjar:
Slutar:
Plats:
Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28, Gävle
Kostnad:
250 kr exkl moms
Lär dig mer om de faktorer som påverkar upplevelsen av inneklimatet och stärk din förmåga att föra konstruktiva diskussioner om inomhusklimatets kvalitet!
R1 - Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav

"R1 - Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav" utgör ett underlag för att specificera och värdera inneklimatets kvalitet och fungerar som ett hjälpmedel för upphandling och projektering, samt för bedömning av inneklimatets kvalitet i befintliga byggnader.

Kursen ger dig en förståelse för hur du, som beställare eller VVS-konsult, kan använda riktlinjerna som underlag till att förbättra kommunikationen mellan olika aktörer i tidiga skeden, för att uppnå det önskade och specificerade inneklimatet.

Innehåll

  • Bakgrund, vikten av ett gott inneklimat
  • Genomgång av energieffektiviseringsåtgärder och påverkan på inneklimat
  • Diskussion kring funktion, innehåll och praktiskt genomförande
  • Hyresgästs respektive hyresvärds perspektiv på inneklimatfrågor

Kurs intressant för

VVS- och energikonsulter, fastighetsägare, förvaltare eller personal hos kommuner och privata förvaltare som beställer arbeten.

Inga förkunskaper krävs!

Föreläsare

Lars Ekberg, CIT Energy Management

ANMÄLAN

Vi behöver din anmälan senast 11 oktober!


Kursen är en del av Energimyndighetens satsning på att öka kunskapen om metoder och verktyg för energieffektiv renovering och byggande (BeställarKompetens). Målet är att nybyggda och renoverade fastigheter ska kunna leverera rätt energiprestanda för att kunna uppnå de energipolitiska målen i Sverige. Kurserna är subventionerade av Energimyndigheten till ett mycket förmånligt pris t o m december 2018.


Senast uppdaterad