Börjar:
Slutar:
Plats:
Folkets Hus, Göteborgsvägen 11, Uddevalla
Kostnad:
250 kr exkl moms
Med rätt ställda prestandakrav och bra fungerande värmepumpsinstallationer kan du förbättra energiåtervinningen och därmed sänka dina driftkostnader!
Upphandling värmepumpar, energiåtervinning

Kursen syftar till att skapa en djupare och mer detaljerad kunskap om lönsamhet vid installation av FTX och frånluftsvärmepumpar. Kursen innefattar också kostnadsanalyser med hänsyn taget till kWh och effektkostnader.

Du får lära dig hur du som fastighetsägare/beställare kan förbättra ditt beslutsunderlag vid kalkylering och upphandling av FTX och frånluftsvärmepumpar. I kursen får du också kunskaper om hur man i AF-delar och rambeskrivningar ställer prestandakrav och vilka förutsättningar som är viktiga för att få en bra fungerande värmepumpsinstallation.

Innehåll

Värmepumpar:

  • Värmepumpars och FTX verkliga lönsamhet
  • Hur undvika missförstånd och möjliggöra riktiga totalkostnadsberäkningar
  • Fallgroparna vid upphandling och installation

FTX-system:

  • Erfarenheterna från BeBos teknikupphandlingsprojekt för att få fram robusta och bra fungerande installationer och systemleveranser av värmeåtervinning ur ventilationsluft med värmeväxling i från- och tilluftsventilation (FTX).
  • Finns det bra utrymmen för att placera aggregat? Hur kan aggregat placeras för att använda befintliga frånluftskanaler? Var finns möjlighet att dra tilluftskanaler?
  • Tekniska krav som vid upphandling bör ställas på energiprestanda, installationers kvalitet och robusthet samt estetik.

Kursens mål

Du får kunskap om hur man utformar AF-delar och rambeskrivningar och ställer rätt prestandakrav, samt vilka förutsättningar som är viktiga för att få bra fungerande värmepumpinstallationer med bergvärme och frånluftsåtervinning, samt FTX-installationer.

Kurs intressant för

Personer som är beställare hos byggherrar, fastighetsägare och BRF-er och som är ansvariga för, eller delaktiga i, ombyggnads-och renoveringsprojekt, t ex som projektledare eller energiansvarig. Kursen kan också vara av intresse för de arkitekter och konsulter som är anlitade i projekten.

Förkunskaper

Grunder i upphandling av installationer. Energilyftets webbutbildning Block 7 (Teknikexempel) och Block 3 (Beställning). Webbutbildningen är frivillig, men en rekommendation.

Föreläsare

Roland Jonsson, WSP

ANMÄLAN

Vi behöver din anmälan senast 1 november!


Kursen är en del av Energimyndighetens satsning på att öka kunskapen om metoder och verktyg för energieffektiv renovering och byggande (BeställarKompetens). Kursen är framtagen inom Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus - BeBo. Målet är att nybyggda och renoverade fastigheter ska kunna leverera rätt energiprestanda för att kunna uppnå de energipolitiska målen i Sverige. Kurserna är subventionerade av Energimyndigheten till ett mycket förmånligt pris t o m december 2018.


Senast uppdaterad