09:30 - 10:00 Registrering till föreningsstämman

10:00 - 11:00 Föreningsstämma för Byggherrarnas medlemmar

11:00 Registreringen till konferensen öppnar

11:30 – 12:30 Lunch

12:30 – 17:00 Program

 • Inledning av dagen
  Tommy Lenberg, Vd, Byggherrarna

 • Boverkets kartläggning av byggskador inom byggsektorn
  Identifierade orsaker till byggskador och deras samhällsekonomiska konsekvenser.
  Daniel Andersson, Projektledare, Boverket

 • Hur minska riskerna och kostnader för byggskador?
  Erfarenheter från RISE avseende våtrum, fönstermontage, stomskydd, fasader och metod för fuktsäkra byggnader med mera.
  Carl-Magnus Capener, Gruppchef,
  RISE (Research Institutes of Sweden)

 • Grunder för kvalitetsförbättring
  Vikten av att synliggöra sambanden med de underliggande drivkrafterna i projekt för att åstadkomma kvalitetsförbättringar. Redovisning av Byggherrarnas kvalitetsenkät.
  Thomas Samuelsson, Vd, Binosight

Fika

 • Make Quality Happen
  För ABB är kvalitet en av de mest kritiska framgångsfaktorerna. Vad kan bygg- och fastighetssektorn lära av industrins kvalitetsarbete?
  Maria Beijbom, Country Quality & Continuous Improvement Manager, ABB

 • Strategi för upphandling och leverantörsutveckling
  Så tar byggherren ledarskapet för branschens produktivitet- och kvalitetsförbättring. Rapport från Byggherrarnas utvecklingsprojekt – utmanande och utvecklande beställare.
  Fredrik Friblick, Vd, Prolog

 • Hur styr vi mot kvalitet i projekt?
  Vad kvalitets- och produktivitetsförbättring betyder för Akademiska Hus och hur de arbetar med att styra detta i sina projekt.
  Anna Martin, Projektområdeschef, Akademiska Hus

17:00 Buffé och mingel


Senast uppdaterad