Börjar:
Slutar:
Plats:
Prolog, Scheelegatan 5, Stockholm
Kostnad:
21 500 kronor exklusive moms. Priset inkluderar kost men logi tillkommer.
Partnering och samverkan

Denna kurs inriktar sig direkt mot partneringledning och skiljer sig därigenom från andra processledarutbildningar. Efter genomförd kurs blir du diplomerad partneringledare och har då med dig konkreta verktyg, handfasta tips, checklistor och ett värdefullt kontaktnät för att du ska kunna börja arbeta som partneringledare.

Kursen riktar sig till dig som är konsult eller entreprenör som avser arbeta som partneringledare och till byggherrar som har en starkt uttalad filosofi och strategi att arbeta i partnering. Kursen ger en djupare förståelse för partneringledarens roll och uppgifter i partneringprojekt.

Mellan de två kurstillfällena ska en hemuppgift utföras. Uppgiften består i att förklara upplägg på partneringuppdraget samt reflektera över utfall.

Diplomering

Diplomering sker efter genomförd deltagande i kursen, samt godkänd hemuppgift. Efter avklarad kurs besitter alla de verktyg du behöver för att tryggt och självständigt kunna leda ett framgångsrikt partneringprojekt.

Förkunskaper

Du ska ha genomfört grund- och fortsättningskursen i samverkan och partnering.

FÖR MER INFORMATION

Anmälan

Anmälan sker via mejl till Petra Offrell på Prolog, petra.offrell@prolog.se.

Byggherrarna, Prolog

Är du medlem i Byggherrarna får du 2000 kr i rabatt på kursavgiften.


Senast uppdaterad