Börjar:
Slutar:
Plats:
Göteborg/Stockholm
Kostnad:
41 500 kr, exkl moms

Under byggprocessens tidiga skeden finns ett antal utmaningar som bland annat består i att kunna prioritera utifrån hållbara affärsmål, hantera risker, samt leda förändringsarbete och kreativa processer. Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap och insikter i hur man kan initiera och leda kreativa processer i tidiga skeden, för att skapa hållbara boende- och samhällsmiljöer.

Lärandemål

Deltagarna ska efter avslutad utbildning kunna:

  • Planera och vidareutveckla ditt ledarskap baserat på en djupare förståelse av de specifika förutsättningarna för tidiga skeden.
  • Känna till konsekvenserna av olika förhållningssätt, kravnivåer, förväntningar och organisationsmodeller.
  • Använda etablerade verktyg för att strukturera kreativt arbete och processer.
  • Hantera målkonflikter och leda tvärfunktionella team för att initiera projekt i tidiga skeden.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till beställare och byggherrar, men även till konsulter, arkitekter och projektledare involverade i tidiga skeden.

Utbildningen genomförs av Chalmers Professional Education och är framtagen i samarbete med Byggherrarna. Medlemmar i Byggherrarna deltar i utbildningen till ett rabatterat pris.

Datum

Utbildningen är upplagd i tre moduler och genomförs i Göteborg och Stockholm:

Träff 1: 23-25 januari, 2018, Göteborg
Träff 2: 13-15 mars, 2018, Stockholm
Träff 3: 15-17 maj, 2018, Göteborg

OBS! Sista dag för anmälan - 8 december.

INFORMATION OCH ANMÄLAN

Senast uppdaterad