Börjar:
Slutar:
Plats:
Hotel Waterfront, Adolf Edelsvärds gata 10, Göteborg
Kostnad:
11 000 kr exkl moms
Samverkan och partnering

Nu fortsätter vi vår populära grundkurs i samarbete med Prolog. Genom kursen får du ökad förståelse för vad partnering är och vilka positiva effekter partnering och samverkan skapar i dina projekt.

Att arbeta i samverkan inom samhällsbyggandet blir allt vanligare och viktigare. Under kursen blandas teori med praktiska erfarenheter och vid kursens slut har du med dig värdefulla verktyg för att kunna delta i egna samverkan- och partneringprojekt.

Grundkursen riktar sig till dig som ska arbeta i partneringprojekt eller till dig som är nyfiken på vad samverkan- och partnering är och hur det kan hjälpa just dig. Målgruppen för kursen är du som arbetar i samhällsbyggnadsbranschen, som byggherre, arkitekt, konsult, entreprenör, installatör eller arbetar som strategisk leverantör i byggprocessen, både inom bygg- och anläggningsbranschen.

Kursinnehåll:

  • Samverkansprocessen
  • Affärsmodeller och ersättningsformer
  • Upphandling av partnering inom LOU
  • Viktiga nyckelfaktorer inom partnering och samverkan
  • Kommunikation och engagemang

Kursen sker i samverkan mellan Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Energi & Miljötekniska föreningen, Sveriges Arkitekter, Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik & Designföretagen och Samhällsbyggarna.

Är du medlem i någon av dessa organisationer erhåller du 1000 kr i rabatt.

FÖR MER INFORMATION

Anmälan

Anmälan sker via mejl till Alexandra Dahlberg på Prolog, alexandra.dahlberg@prolog.se.

Byggherrarna, Prolog
Senast uppdaterad