Börjar:
Slutar:
Plats:
Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Kostnad:
750 kr exkl moms


Under förmiddagen får vi en överblick över aktuella trender och pågående arbeten vad gäller energieffektivisering i fastigheter.

Under eftermiddagen får vi en djupdykning i några av de olika projekt som pågår för närvarande inom respektive nätverk. Sedan höstkonferensen 2015 har det hänt mycket inom både Belok och BeBo, och båda nätverken har många aktiviteter på gång som kan vara bra att känna till!

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med energieffektivisering i fastigheter (både flerbostadshus och lokaler), fastighetsägare, energicontrollers, konsulter och allmänt intresserade av ämnet.

I pauserna finns möjlighet att träffa representanter från BeBo och Belok, som bland annat kan informera om BeBo-processen och Totalmetodiken.

Konferensen kommer att filmas och filmen kommer att finnas tillgänglig på respektive nätverks webbplats efteråt.


Program

Kl 08.30 – 9.00 Registrering och kaffe

Kl 09.00 - 10.30 Föreläsningar

 • Inledning, framtidens energiutveckling –möjligheter - nytta - potential
  Agneta Persson, Moderator

 • Framtidsspaning med BeBo och Belok
  Tomas Berggren, Senior rådgivare, Energimyndigheten

 • Resultat från nätverken och nyttan för medlemmar
  Erfarenhetsutbyte, kravspecifikationer och resultatkommunikation.

  Per-Erik Nilsson, Koordinator Belok, CIT Energy Management
  Lennart Lifvenhjelm, Chef Teknikstöd, Vasakronan

  Göran Werner, Koordinator BeBo, WSP Environmental
  Mattias Westher, Energi- och miljöchef, Stena Fastigheter Göteborg

 • Värdet av den sparade kilowattimmen – verktyg för att räkna med olika fjärrvärmetaxestrukturer
  Emma Karlsson, Koordinatorstöd BeBo, WSP

Kl 10.30 - 11.00 Kaffe & Mingel

Kl 11.00 - 12.00 Föreläsningar

 • Totalmetodiken ur ett internationellt perspektiv
  Åsa Wahlström, Affärsområdeschef, CIT Energy Management

 • Boverket presenterar förslag till ny BBR
  Robert Johannesson, t f Enhetschef Energi och Samhällsekonomi, Boverket

 • Byggbranschens syn på NNE-kraven
  Maria Brogren, Energi- och miljöchef, Sveriges Byggindustrier

 • Byggherrarna och BeställarKompetens
  Kunskapsspridning från nätverken BeBo, Belok och Sveby
  Saga Hellberg, Branschutvecklare, Byggherrarna

Kl 12.00 – 13.00 Lunch


Eftermiddagens parallella program

På eftermiddagen får du ta del av en djupdykning i några av de olika projekt som pågår för närvarande inom respektive nätverk. Läs mer under respektive nätverk, vilket spår som passar dig bäst! Du väljer vilket spår du vill delta i när du fyller i anmälan.

BeBo

Belok


Din anmälan vill vi ha senast 27 april!
Sista avbokningsdag 27 april. Vid avbokning efter den 27 april faktureras 500 kr.

ANMÄLAN


BeBo koordineras av WSP
Belok koordineras av CIT Energy Management
Båda nätverken administreras av Byggherrarna, med finansiering från Energimyndigheten och medlemsföretagen


Senast uppdaterad