Medlemsnytta och påverkan

Föreningen Byggherrarna påverkar utvecklingen av samhällsbyggnad och skapar medlemsnytta genom:

  • Erfarenhetsutbyte – vi är en mötesplats för våra medlemmar och våra samarbetspartner i sektorn.

  • Utbildning, kompetensutveckling – vi erbjuder utbildningar som inriktar sig på att praktiskt stödja medlemmarna.

  • Forskning, utveckling, innovation – vi engagerar oss i sektorns och våra myndigheters olika projekt och följer teknikutvecklingen inom bygg- och anläggning.

  • Lobbying – vi har ett brett kontaktnät inom politik, näringsliv, akademin och samhälle, vilket ger oss möjlighet att driva medlemmarnas påverkansfrågor.

  • Stöd och utveckling för samverkansformer – vi utreder, analyserar och lämnar förslag på fungerande arbetsformer och avtalstexter, bland annat genom remissvar.

  • Part i förhandlingar – vi för medlemmarnas talan i viktiga arbetsgrupper, utredningar och projekt.

  • Juridisk rådgivning – vi erbjuder spetskompetens inom entreprenadjuridik och avtal.

  • Råd till byggherrar – vi har nyttiga och genomtänkta verktyg som ständigt utvecklas och förnyas.

  • Omvärldsbevakning – vi bevakar och analyserar aktuella byggherrefrågor.

Som medlem kan du göra skillnad!

Med ett samhälle i förändring är byggherrens roll än viktigare idag. Tillsammans blir vi en stark röst i samhällsdebatten.

Föreningen har ett mycket nära samarbete med Stockholm School of Economic Executive Education och Chalmers Professional Education som tillhanda håller fortbildning för kompetensutveckling i byggherrerollen.


Information om vad som är på gång och om vårt arbete med att företräda och driva medlemmarnas intressen, sker genom föreningens medlemsbrev och via Byggherrarnas egen webbplats. Om man som medlem vill engagera sig i föreningen kan man göra detta i något utav våra utskott, nätverk eller arbetsgrupper.

För mer information om Föreningen Byggherrarna - läs här

Föreningens samtliga medlemmar 2018.


Avgift

Serviceavgiften är differentierad och grundar sig i första hand på storleken av medlemsföretagets bygginvesteringar i byggnader och anläggningar för 2016. Det gäller både nybyggnation och ombyggnation. Eftersom en del medlemmar inte har bygginvesteringar finns ett kompletterande kriterium för beräkning av serviceavgiften. Detta kriterium är storleken på den yta man nyttjar uttryckt i kvadratmeter. Underlaget till medlemmarnas bygginvesteringar hämtar vi från Sverige Bygger.

Medlem som inte haft bygginvesteringar 2016 svarar själv för att rapportera hur stor yta man nyttjar uttryckt i kvadratmeter. Om den uppskattade summan av bygginvesteringar inte stämmer kan medlemmen rapportera det korrekta beloppet till kansliet.

Serviceavgiften beräknas enligt nedanstående tabell. Varav medlemsavgiften till föreningen på 10 000 kr (ej moms) är inkluderad.

* prisbasbelopp 2017 är 44 800 kr. Priser exklusive mervärdesskatt.

Bygginvesteringar 2016 mkr Nyttjad yta tm2

Antal pbb* Kronor
>1000 >1000 2 89 600
100< och <1000 500< och <1000 1,5 67 200
<100 <500 0,8 35 840

Vill du veta mer om Byggherrarna?

Kontakta oss gärna på kansli@byggherre.se eller tel 08-23 32 40. Vi kommer gärna ut och besöker ert företag och informerar mer om vårt arbete!

Ansökan om medlemskap görs via nedanstående formulär:

Anmäl ditt intresse för medlemskap här!

Fyll i företag eller organisation här
Fyll i ert organisationsnummer här
Fyll i namn här
Fyll i din befattning här
Fyll i din e-postadress här
Fyll i telefonnummer här
Fyll i postadress här
Senast uppdaterad