Föreningen har även i samarbete med andra viktiga aktörer, som Stockholm School of Economic Executive Education och Chalmers Professional Education, fortbildning för kompetensutveckling i byggherrerollen. Vi håller dig informerad via våra nyhetsbrev och genom medlemssidan får du tillgång till nyttiga verktyg i din dagliga verksamhet, som bland annat hjälpmedel vid upphandling. Du kan även välja att engagera dig i något av våra utskott eller nätverk.

Som medlem kan du göra skillnad!

Med ett samhälle i förändring är byggherrens roll än viktigare idag. Tillsammans blir vi en stark röst i samhällsdebatten.

Medlemsnytta och påverkan

Informationsfolder om Byggherrarna

Föreningen Byggherrarna påverkar utvecklingen av samhällsbyggnad och skapar medlemsnytta genom:

  • Erfarenhetsutbyte
  • Forskning, utveckling, innovation
  • Juridisk rådgivning
  • Lobbying
  • Omvärldsbevakning
  • Part i förhandlingar
  • Råd till byggherrar
  • Stöd och utveckling för samverkansformer
  • Utbildning och kompetensutveckling

För mer information om föreningen - läs vår folder här:

Avgift
Serviceavgiften är differentierad och grundar sig i första hand på storleken av medlemsföretagets bygginvesteringar i byggnader och anläggningar för 2016. Det gäller både nybyggnation och ombyggnation. Eftersom en del medlemmar inte har bygginvesteringar finns ett kompletterande kriterium för beräkning av serviceavgiften. Detta kriterium är storleken på den yta man nyttjar uttryckt i kvadratmeter. Underlaget till medlemmarnas bygginvesteringar hämtar vi från Sverige Bygger.

Medlem som inte haft bygginvesteringar 2016 svarar själv för att rapportera hur stor yta man nyttjar uttryckt i kvadratmeter. Om den uppskattade summan av bygginvesteringar inte stämmer kan medlemmen rapportera det korrekta beloppet till kansliet.

Serviceavgiften beräknas enligt nedanstående tabell. Varav medlemsavgiften till föreningen på 10 000 kr (ej moms) är inkluderad.

* prisbasbelopp 2017 är 44 800 kr. Priser exklusive mervärdesskatt.

Bygginvesteringar 2016 mkr Nyttjad yta tm2

Antal pbb* Kronor
>1000 >1000 2 89 600
100< och <1000 500< och <1000 1,5 67 200
<100 <500 0,8 35 840

Vill du veta mer om Byggherrarna?

Kontakta oss gärna på kansli@byggherre.se eller tel 08-23 32 40. Vi kommer gärna ut och besöker ert företag och informerar mer om vårt arbete!

Ta del av föreningens stadgar

Ansökan om medlemskap görs via nedanstående formulär:

Anmäl ditt intresse för medlemskap här!

Fyll i företag eller organisation här
Fyll i ert organisationsnummer här
Fyll i namn här
Fyll i din befattning här
Fyll i din e-postadress här
Fyll i telefonnummer här
Fyll i postadress här
Senast uppdaterad