Vi arbetar för att utveckla byggherrerollen och det svenska samhällsbyggandet. Med vårt nätverk inom näringslivet, myndighetsvärlden och forskningssektorn kan vi påverka och ge våra medlemmar information, service och kompetensutveckling. Föreningen har funnits sedan 1960-talet och bildades ursprungligen för att tillvarata byggherrars juridiska intressen i förhållande till leverantörerna.

Byggherrarnas verksamhetsidé är att stärka och samla byggherrarna i Sverige för en starkare byggherrefunktion. Byggherre är enligt den nya Plan- och Bygglagen (PBL) ”den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten”. Enligt föreningen Byggherrarna tolkar och översätter byggherren även verksamhetens behov, förväntningar och önskemål till krav och förutsättningar för byggnads- och anläggningsprojekt.

Byggherrarnas vision är att vi ska leda svensk samhällsbyggnad.


Det innebär att:

 • Vi har en ledande roll i branschens utveckling.
 • Vi är den erkända och respekterade riksföreningen i byggherrefrågor.
 • Vi bidrar till att utveckla byggherrefrågorna och att stärka byggherrerollen.
 • Vi bedriver en verksamhet som värdesätts av medlemmarna och av branschen i övrigt.

Vi prioriterar följande områden för 2016 – 2018

 • Energi, kvalitet och hållbarhet
 • Framtidens byggherre
 • Medlemsaktiviteter
 • Samverkan med byggsektorn
 • Säkerhet och arbetsmiljö
 • Utveckling projektskede
 • Utveckling tidiga skeden

Filmer om Byggherrarna

Se våra filmer via YouTube

Senast uppdaterad