Sedan 2017 har BeBo, Belok och Sveby, tillsammans med föreningen Byggherrarna ett gemensamt nyhetsbrev där vi delar med oss av våra erfarenheter. Vi gör ett utskick cirka fyra gånger per år. Nyhetsbrevet administreras av Byggherrarna.

Starta din prenumeration här!

* Läs mer under Byggherrarnas integritetspolicy

* Byggherrarnas integritetspolicy

Den 25 maj 2018 trädde GDPR i kraft och vi vill därför försäkra dig om att vi hanterar dina personuppgifter enligt de nya direktiven. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Nyhetsbrevet "Aktuellt om energieffektiva byggnader" administreras av Byggherrarna. Ta del av hur vi hanterar dina uppgifter under integritetspolicyn.

Senast uppdaterad