how much tramadol to take for pain buy tramadol tramadol imitrex interaction

soma lavender strain soma muscle relaxant soma de potencias de 2

phentermine side effects dosage buy phentermine online phentermine doctors in ohio

regular dosage of ambien buy ambien how much sleep do i need on ambien

converting xanax to valium diazepam 5mg valium was in everything good that i ate

regra cubo da soma buy soma online vicodin soma xanax

lethal dose ambien ambien medication order ambien Pomona

can 50 mg tramadol get you high tramadol 50mg can you take tramadol with ramipril

o que e jogo de soma zero soma for sale soma mine disaster trial

dépendance xanax retard buy xanax can you take xanax ativan together

Partnering/Samverkan

Hem/Stöd och mallar/Partnering/Samverkan

Vad är Partnering?

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift.
Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen.

Grundidén är att byggherren tidigt samlar all den kompetens som behövs för att realisera projektet – att bilda laget. Vi undviker det traditionella stafettloppet där olika aktörer är inne i processen under en begränsad tid. I partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet från ax till limpa.

De tre nyckelfaktorerna i partnering är:

  • Gemensamma mål
  • Gemensamma aktiviteter
  • Gemensam ekonomi

Varför blir Partnering en succé?

Detta är en samverkansform som alla team-medlemmar kommer att fördra. Som teammedlem bidrar man med allt man kan (i motsats till anbud). Teamet tillsammans kommer upp med nya lösningar/bidrar på varandras områden till bättre lösningar. Teammedlemmar trivs och lyfter sig när man har:

Gemensamma mål – Kul tillsammans – Tillit
Kämpar för ett gemensamt incitament – Resultat – Alla bidrar
Skapar en kultur som skapar stolthet när man får medverka
Verkar i en kreativ och skapande miljö
Strävar mot att lösa problem tillsammans utan tvister