BeställarKompetens har fått utökat anslag fram till december 2017. Vi lägger ut höstens kurser vartefter de blir färdiga.

Alla är välkomna att gå vilken kurs som helst oavsett arrangör.

SABO och SKL samarrangerar heldagskurser med praktisk tillämpning.
Se SABO:s utbildningswebb för program och anmälan.


Höstens kursutbud 2017:

Klicka på kursen för att komma vidare till mer information och anmälan.

NOVEMBER
Datum Ort Kurs Kursansvarig
Torsdag 16 Umeå Tillämpning av Svebys riktlinjer och verktyg för standardisering och verifiering av energiprestanda i byggnader Byggherrarna
Torsdag 16 Södertälje Upphandling av värmepumpar och värmeåtervinning i ventilationssystem (FTX) EMTF
Torsdag 16 Eskilstuna R1- riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav EMTF
Måndag 20 Stockholm Lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar Byggherrarna
Fredag 24 Halmstad Lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar EMTF
Tisdag 28 Växjö Upphandling av värmepumpar och värmeåtervinning i ventilationssystem (FTX) Fastighetsägarna
DECEMBER
Datum Ort Kurs Kursansvarig
Onsdag 6 Skövde ”Glapp i byggprocessen" Energi- och miljösamordning, från program till idrifttagning EMTF
Torsdag 7 Karlskrona Upphandling av värmepumpar och värmeåtervinning i ventilationssystem (FTX) EMTF
Fredag 8 Malmö Lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar EMTF
Torsdag 15 Norrköping "Glapp i byggprocessen" Energi- och miljösamordning, från program till idrifttagning EMTF