Energimyndighetens satsning på kompetenshöjande åtgärder, kring energieffektivt byggande och renovering, blir förlängt till sista juni 2018. Vi lägger ut vårens kurser vartefter de blir färdiga.

Alla är välkomna att gå vilken kurs som helst oavsett arrangör.

SABO och SKL samarrangerar heldagskurser med praktisk tillämpning.
Se SABO:s utbildningswebb för program och anmälan.


Kursutbud 2018:

Klicka på kursen för att komma vidare till mer information och anmälan.

JANUARI
Datum Ort Kurs Kursansvarig
Fredag 19 Stockholm Heldagskurs: Energieffektivisering genom varsam ombyggnad BeställarKompetens