ambien food cravings buy ambien can you drive after taking ambien

what class of drug is ambien buy ambien online effects of ambien on infants

difference between valium and phenobarbital buy valium online the verve valium skies video

purchase tramadol Maine buy tramadol tramadol weed erowid

a soma dos n termos de uma pg finita é 504 buy soma online soma construtora e incorporadora

what's the difference between tramadol and vicodin tramadol 50 mg mefenamic acid tramadol

cor da receita para tramadol buy tramadol online how long does tramadol withdrawal take

soma bay kitehouse soma no prescription greek words soma

shokugeki no soma volume 1 order soma robaxin 750 compared to soma

does xanax show the same as valium buy valium diazepam buy Philadelphia

BeställarKompetens

Hem/Utbildningar/BeställarKompetens

Öka din kunskap om mer energieffektivt byggande till starkt reducerat pris

beskomp_logo_underline_web300pxEnergimyndigheten vill att kunskapen om metoder och verktyg för energieffektiv renovering ska spridas bredare bland beställare, byggherrar och fastighetsägare. Utgångspunkten är de goda resultaten av arbetena i Bebo, Belok, Sveby och Gröna Hyresavtal. Målet är att nybyggda och renoverade fastigheter ska leverera den energiprestanda som beställare och entreprenör kommit överens om och att vi därigenom ska klara de energipolitiska målen i Sverige.

Kurserna är subventionerade till ett mycket förmånligt pris för att så många som möjligt ska kunna ta del av kunskapen!

BeställarKompetens är ett samverkansprojekt mellan Byggherrarna, SABO, Fastighetsägarna Sverige, SKL och Energi- och Miljötekniska Föreningen och finansieras av Energimyndigheten. Beställarkompetens är delvis en fördjupning av kunskapen i Energimyndighetens utbildningssatsning Energilyftet.
Anpassade kurserbjudanden finns på respektive organisations hemsida (klicka på respektive länk ovan).

Presentation av BeställarKompetens
Byggherrarnas vd Tommy Lenberg presenterar BeställarKompetens.

 

 

 

 

 

Målgrupper
Byggherrar, fastighetsägare och beställare i förvaltarrollen liksom konsulter och arkitekter.

Höstens kurser
Om inget annat anges är kurserna halvdagar.

SEPTEMBER

 • Tisdag 6 september, Sundsvall
  ”Energiberäkningar enligt Sveby”
  Kursansvarig: Energi- och Miljötekniska föreningen
  Information och anmälan
 • Onsdag 7 september, Helsingborg
  ”Inneklimatkrav”
  Kursansvarig: Energi- och Miljötekniska föreningen
  Information och anmälan
 • Onsdag 7 september, Stockholm
  ”Tillämpning av Sveby”
  ”Sveby Energiavtal 12 och verifiering av energianvänding”
  Kursansvarig: Byggherrarna
  Information och anmälan
 • Torsdag 8 september, Umeå
  ”Tillämpning av Sveby”
  ”Sveby Energiavtal 12 och verifiering av energianvänding”
  Kursansvarig: Byggherrarna
  Information och anmälan
 • Torsdag 8 september, Stockholm
  Frukostseminarium: ”Energirenovering av lokalbyggnader med Totalmetodiken – en klok investering”
  Kursansvarig: Byggherrarna
  Information och anmälan
 • Fredag 9 september, Göteborg
  Frukostseminarium: ”Energirenovering av lokalbyggnader med Totalmetodiken – en klok investering”
  Kursansvarig: Byggherrarna
  Information och anmälan
 • Tisdag 20 september
  Webinarium kl 10:00 – 12:00
  ”Affärsmöjligheter inom energirenovering av lokalbyggnader med Totalmetodiken”
  Kursansvarig: Byggherrarna
  Information och anmälan
 • Tisdag 27 september, Stockholm
  ”Gröna hyresavtal”
  Kursansvarig: Fastighetsägarna
  Information och anmälan
 • Tisdag 27 september, Stockholm
  ”Svebytillämpning och Svebys energiavtal 12″
  Kursansvarig: Fastighetsägarna
  Information och anmälan
 • Torsdag 29 september, Nyköping
  ”FTX och värmepumpar”
  Kursansvarig: Energi- och Miljötekniska föreningen
  Information och anmälan
 • Torsdag 29 september, Umeå
  ”Lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar”
  Kursansvarig: Fastighetsägarna
  Information och anmälan

OKTOBER

 • Tisdag 11 oktober, Malmö
  ”Glapp i byggprocessen – Energi- och miljösamordning, från program till idrifttagning”
  ”Tillämpning av Sveby”
  Kursansvarig: Byggherrarna
  Information och anmälan
 • Tisdag 11 okt & tisdag 25 okt, Göteborg
  Tvådagarskurs i ”Totalmetodiken”
  Kursansvarig: Byggherrarna
  Information och anmälan
 • Onsdag 12 oktober, Göteborg
  ”Glapp i byggprocessen – Energi- och miljösamordning, från program till idrifttagning”
  ”Tillämpning av Sveby”
  Kursansvarig: Byggherrarna
  Information och anmälan
 • Onsdag 12 okt & onsdag 26 okt, Malmö
  Tvådagarskurs i ”Totalmetodiken”
  Kursansvarig: Byggherrarna
  Information och anmälan
 • Onsdag 19 oktober, Luleå
  ”Totalmetodiken – en introduktion”
  Kursansvarig: Fastighetsägarna
  Information och anmälan
 • Torsdag 27 oktober, Gävle
  ”Glapp i byggprocessen”
  Kursansvarig: Fastighetsägarna
  Information och anmälan
 • Torsdag 27 oktober, Gävle
  ”R1 – riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav”
  Kursansvarig: Fastighetsägarna
  Information och anmälan
 • Torsdag 27 oktober, Göteborg
  ”Gröna hyresavtal”
  Kursansvarig: Fastighetsägarna
  Information och anmälan
 • Torsdag 27 oktober, Göteborg
  ”Svebytillämpning och Svebys energiavtal 12″
  Kursansvarig: Fastighetsägarna
  Information och anmälan
 • Måndag 31 oktober, Uppsala
  ”FTX och värmepumpar”
  Kursansvarig: Energi- och Miljötekniska föreningen
  Information och anmälan

NOVEMBER

 • Onsdag 2 november, Umeå
  ”Upphandling av värmepumpar och FTX”
  Kursansvarig: Fastighetsägarna
  Information och anmälan
 • Onsdag 30 november, Malmö
  ”Gröna hyresavtal”
  Kursansvarig: Fastighetsägarna
  Information och anmälan
 • Onsdag 30 november, Malmö
  ”Svebytillämpning och Svebys energiavtal 12″
  Kursansvarig: Fastighetsägarna
  Information och anmälan

DECEMBER

 • Torsdag 1 december, Luleå
  ”Lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar”
  Kursansvarig: Fastighetsägarna
  Information och anmälan
 • Tisdag 13 december, Uppsala
  ”Lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar”
  Kursansvarig: Fastighetsägarna
  Information och anmälan
 • Tisdag 13 december, Uppsala
  ”Varsam ombyggnad”
  Kursansvarig: Fastighetsägarna
  Information och anmälan
 • Onsdag 14 december, Norrköping
  ”Lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar”
  Kursansvarig: Fastighetsägarna
  Information och anmälan
 • Onsdag 14 december, Norrköping
  ”Upphandling av värmepumpar och FTX”
  Kursansvarig: Fastighetsägarna
  Information och anmälan

JANUARI 2017

 • Torsdag 12 jan & torsdag 26 jan, Stockholm
  Tvådagarskurs inom ”Totalmetodiken”
  Kursansvarig: Byggherrarna

Sidan är under bearbetning och uppdatering pågår då fler kurser är på gång. Senast uppdaterat 2016-06-27.

Företagsinterna kurser och för nätverk
Kontakta respektive ansvarig i den organisation företaget/nätverket är medlem i.
Om du inte vet vilken organisation du hör hemma i – kontakta huvudprojektledaren hos Byggherrarna Saga Hellberg – se nedan.

Byggherrarna (huvudansvariga för BeställarKompetens)
Saga Hellberg
Mejl: saga.hellberg@byggherre.se
Tel: 070-820 55 88

Fastighetsägarna Sverige
Veronica Eade
Mejl: veronica.eade@fastighetsagarna.se
Tel: 072-729 10 70

Energi- och Miljötekniska föreningen
Mark Kretz
Mejl: mark.kretz@energi-miljo.se
Tel: 08-791 66 86

SABO och SKL
Gabriella Castegren
Mejl: gabriella.castegren@sabo.se
Tel: 070-731 12 62

Vad är?

sveby_200px Sveby (Standardisera och Verifiera Energiprestanda i Byggnader) är ett branschöver­skridande utvecklingsprogram som utvecklar hjälpmedel och avtal om en byggnads energiprestanda efter ny- och ombyggnad. Läs mer om Sveby
belok_200px Belok (Beställargruppen Lokaler) har utvecklat Totalmetodiken, som är ett metodiskt tillvägagångssätt för att åstadkomma energieffektiviserande renoveringar i lokaler med målet om låg energianvändning, god inomhusmiljö och en ökad kunskap hos fastighetsägaren. Läs mer om Belok
bebo_100px Bebo (Beställargruppen Bostäder) arbetar bl a med Rekorderlig Renovering, som har samma tillvägagångssätt som Totalmetodiken, men är inriktad på flerbostadshus. Läs mer om Bebo


Gröna hyresavtal
är fastighetsbranschens första gemensamma standardmall vars syfte är att minska miljöpåverkan från lokaler. Avtalet beskriver hyresvärdens respektive hyresgästens ansvar liksom deras gemensamma ansvar. Läs mer om Gröna hyresavtal.

Kontaktuppgifter
Ansvarig projektledare: Saga Hellberg, Byggherrarna
Mejl: saga.hellberg@byggherre.se
Tel: 0708-20 55 88