soma kamyon galerileri generic soma resistencia equivalente produto pela soma

blacking out on ambien buy ambien is it ok to take xanax and ambien

tramadol stronger than tylenol 3 buy tramadol online para que sirve la inyeccion de tramadol

tiamat love is as good as soma español buy soma online soma hair color

anticholinergic ambien buy ambien ambien drug australia

how long after taking xanax can i take ibuprofen buy xanax xanax in buenos aires

tramadol hoogste dosering buy tramadol online no prescription overnight tramadol thailand forum

does xanax show the same as valium buy valium diazepam buy Philadelphia

ambien 20mg trip zolpidem online safe to take 3 ambien

aura soma ékszerek soma medication exercicios resolvidos de soma e produto

BeställarKompetens

Hem/Utbildningar/BeställarKompetens

Ökar din kunskap om mer energieffektivt byggande

beskomp_logo_underline_web300pxEnergimyndigheten vill att kunskapen om metoder och verktyg för energieffektiv renovering ska spridas bredare bland beställare, byggherrar och fastighetsägare. Utgångspunkten är de goda resultaten av arbetena i Bebo, Belok, Sveby och Gröna Hyresavtal. Målet är att nybyggda och renoverade fastigheter ska leverera den energiprestanda som beställare och entreprenör kommit överens om och att vi därigenom ska klara de energipolitiska målen i Sverige.

BeställarKompetens är ett samverkansprojekt mellan Byggherrarna, SABO, Fastighetsägarna Sverige, SKL och Energi- och Miljötekniska Föreningen och finansieras av Energimyndigheten. Beställarkompetens är delvis en fördjupning av kunskapen i Energimyndighetens utbildningssatsning Energilyftet.

Presentation av BeställarKompetens

Byggherrarnas vd Tommy Lenberg presenterar BeställarKompetens.

 

 

 

 

 

Anpassade kurserbjudanden finns på respektive organisations hemsida (se länkar ovan).
Kurserna startar i april 2016.

Målgrupper

Byggherrar, fastighetsägare och beställare i förvaltarrollen liksom konsulter och arkitekter.

Genomförande

Kurserna kommer att vara lärarledda och beräknas vara en halv till två dagar långa.

Företagsinterna kurser och för nätverk

Kontakta respektive ansvarig i den organisation företaget/nätverket är medlem i.
Om du inte vet vilken organisation du hör hemma i – kontakta huvudprojektledaren hos Byggherrarna Saga Hellberg – se nedan.

Byggherrarna (huvudansvariga för BeställarKompetens)
Saga Hellberg
Mejl: saga.hellberg@byggherre.se
Tel: 0708-20 55 88

Fastighetsägarna Sverige
Veronica Eade
Mejl: veroncia.eade@fastighetsagarna.se
Tel: 072-729 10 70

SABO och SKL
Gabriella Castegren
Mejl: gabriella.castegren@sabo.se
Tel: 0707-31 12 62

Vad är?

sveby_200px Sveby (Standardisera och Verifiera Energiprestanda i Byggnader) är ett branschöver­skridande utvecklingsprogram som utvecklar hjälpmedel och avtal om en byggnads energiprestanda efter ny- och ombyggnad. Läs mer om Sveby
belok_200px Belok (Beställargruppen Lokaler) har utvecklat Totalmetodiken, som är ett metodiskt tillvägagångssätt för att åstadkomma energieffektiviserande renoveringar i lokaler med målet om låg energianvändning, god inomhusmiljö och en ökad kunskap hos fastighetsägaren. Läs mer om Belok
bebo_100px Bebo (Beställargruppen Bostäder) arbetar bl a med Rekorderlig Renovering, som har samma tillvägagångssätt som Totalmetodiken, men är inriktad på flerbostadshus. Läs mer om Bebo


Gröna hyresavtal
är fastighetsbranschens första gemensamma standardmall vars syfte är att minska miljöpåverkan från lokaler. Avtalet beskriver hyresvärdens respektive hyresgästens ansvar liksom deras gemensamma ansvar. Läs mer om Gröna hyresavtal.

Kontaktuppgifter

Ansvarig projektledare: Saga Hellberg, Byggherrarna
Mejl: saga.hellberg@byggherre.se
Tel: 0708-20 55 88