Kurser hösten 2018

 • Diplomerad partneringledare, Göteborg, 17-18 september
 • Grundkurs, Göteborg, 16-17 oktober
 • Grundkurs, Stockholm, 23-24 oktober
 • Fortsättningskurs, Stockholm, 21-22 november

Ladda ner kursinformation i pdf-format:


Anmälan

Prolog_logga
Kurserna hålls i samarbete med Prolog.

Anmälan sker via mejl till Petra Offrell på Prolog, petra.offrell@prolog.se.

Vid frågor angående kurserna - kontakta Petra Offrell på tel 010-709 99 19.


Information om kurserna

Grundkurs partnering – Steg 1

Vill du öka din förståelse kring partnering och samverkan och vilka nyttor och fallgropar som finns i partneringprojekt? Då är den här kursen perfekt för dig!

Genom kursen får du ökad förståelse för vad partnering är och vilka positiva effekter partnering och samverkan skapar i dina projekt. Att arbeta i samverkan inom samhällsbyggandet blir allt vanligare och viktigare. Under kursen blandas teori med praktiska erfarenheter och vid kursens slut har du med dig värdefulla verktyg för att kunna delta i egna samverkan- och partneringprojekt.

Grundkursen riktar sig till dig som ska arbeta i partneringprojekt eller till dig som är nyfiken på vad samverkan- och partnering är och hur det kan hjälpa just dig. Målgruppen för kursen är du som arbetar i samhällsbyggnadsbranschen, som byggherre, arkitekt, konsult, entreprenör, installatör eller arbetar som strategisk leverantör i byggprocessen, både inom bygg- och anläggningsbranschen.

Kursinnehåll:

 • Samverkansprocessen
 • Affärsmodeller och ersättningsformer
 • Upphandling av partnering inom LOU
 • Viktiga nyckelfaktorer inom partnering och samverkan
 • Kommunikation och engagemang

Fortsättningskurs partnering – steg 2

Har du gått grundkursen i samverkan och partnering? Har du motsvarande kunskaper genom erfarenhet eller annan utbildning?

Då har vi ett unikt vidareutvecklingstillfälle för dig! Nu har du chansen att fördjupa dina kunskaper i bland annat hur olika upphandlingsmodeller och öppna böcker påverkar partneringprojekt och förbättra dina möjligheter att starta och arbeta i partneringprojekt.

Kursen har som mål att ge dig fördjupad förståelse kring följande områden:

 • Affärsdelen och öppna böcker
 • Den gemensamma organisationen
 • Att agera utifrån värdebaserat tänkande
 • Processen från start till mål

Kursen omfattar två dagar och genomförs i form av ett antal workshops med korta inslag av föreläsningar. Tonvikten ligger på praktisk övning och reflektion.

Seminarieledare är Petra Offrell som är välmeriterad inom området och har genomfört flera av våra grundkurser i samverkan och partnering. Till sin hjälp har hon Mattias Olander och Ulf Olsson som referensgrupp. Ulf Olsson är författaren till boken Affärsmodeller för samverkansprojekt i bygg- och anläggningsbranschen.

Kursen är öppen för medlemmar hos Byggherrarna, Energi & Miljötekniska föreningen, Sveriges Arkitekter, Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik & Designföretagen och Svenska Väg och vattenbyggares Riksförbund samt andra byggherrar, entreprenörer och konsulter som vill fördjupa sig. Det är en fördel om du gått vår grundkurs men inget krav.

Diplomerad partneringledare steg 3 a och b

Kursens omfattning är 2 dagar + 1 effektdag.

Denna kurs inriktar sig direkt mot partneringledning och skiljer sig därigenom från andra processledarutbildningar. Efter genomförd kurs blir du diplomerad partneringledare och har då med dig konkreta verktyg, handfasta tips, checklistor och ett värdefullt kontaktnät för att du ska kunna börja arbeta som partneringledare.

Kursen riktar sig till dig som är konsult eller entreprenör som avser arbeta som partneringledare och till byggherrar som har en starkt uttalad filosofi och strategi att arbeta i partnering. Kursen ger en djupare förståelse för partneringledarens roll och uppgifter i partneringprojekt.

Mellan de två kurstillfällena ska en hemuppgift utföras. Uppgiften består i att förklara upplägg på partneringuppdraget samt reflektera över utfall.

Diplomering sker efter genomförd deltagande i kursen samt godkänd hemuppgift.

Förkunskaper:
Du ska ha genomfört Byggherrarnas grund- samt fortsättningskurs i samverkan och partnering eller ha motsvarande kunskaper.

Intresseanmälan diplomerad partneringledare

Kursen hålls vid minst 10 anmälda. Efter avklarad kurs blir du diplomerad partneringledare och besitter alla de verktyg du behöver för att tryggt och självständigt kunna leda ett framgångsrikt partneringprojekt.
Vid intresse av en kurs i partneringledning, skicka en intresseanmälan till Petra Offrell, petra.offrell@prolog.se.

Senast uppdaterad