Med delad entreprenad menas att entreprenaden är uppdelad i olika delar, där de olika delentreprenaderna kan ha olika start- och slutdatum och beställaren har samordningsansvaret. Att dela upp en entreprenad är inget självändamål utan görs utifrån projektets unika förutsättningar, exempelvis om beställaren vill ha större flexibilitet i projektet, nyttja konkurrensfördelar eller för att ha bättre styrning över produktionsprocessen.

När beställaren vill genomföra sitt projekt på delad entreprenad kan det, beroende på antalet delentreprenader, vara mer eller mindre omfattande arbete som byggherren behöver utföra avseende samordning, styrning och kontroll av projektering och produktion. Har inte beställaren dessa resurser själv kan den egna organisationen stärkas upp med upphandlade konsulttjänster, en CM-organisation.

Byggherrarna har tillsammans med CM-bolagen samarbetat om att definiera CM-tjänstens omfattning och ansvar, och funnit att ABK 09 i sin nuvarande form och andra på marknaden förekommande mallar inte är tillräckliga. Arbetet har resulterat i ett PM om CM-tjänsten med två bilagor och gäller för uppdrag med CM-bolagens medlemmar.