Med delad entreprenad menas att entreprenaden är uppdelad i olika delar, där de olika delentreprenaderna kan ha olika start- och slutdatum och beställaren har samordningsansvaret. Att dela upp en entreprenad är inget självändamål utan görs utifrån projektets unika förutsättningar, exempelvis om beställaren vill ha större flexibilitet i projektet, nyttja konkurrensfördelar eller för att ha bättre styrning över produktionsprocessen.

När beställaren vill genomföra sitt projekt på delad entreprenad kan det, beroende på antalet delentreprenader, vara mer eller mindre omfattande arbete som byggherren behöver utföra avseende samordning, styrning och kontroll av projektering och produktion.