Här har vi listat de som utbildat sig till "Diplomerade partneringledare" och som kan hjälpa dig att leda framgångsrika samverkan- och partneringprojekt!

Vill du också utbilda dig till "Diplomerad partneringledare"?

> Se aktuellt kursutbud


Anders Gustafsson, Veidekke
Mälardalen, 2016
anders.gustafsson@veidekke.se


Anders Markemo, Lundbergs
Stockholm, 2007/2008
anders.markemo@lundbergs.se

"Jag driver i stort sätt 70-80% av mina projekt i samverkan där jag är ansvarig både för de mjuka och de siffermässiga parametrarna."


Anders Nordström, Vison
Finland, Norge, Sverige, 2015
anders.nordstrom@vison.fi

"Mitt mål är att kunna bidra till att förbättra byggsektorn. Det gör jag genom att hjälpa till att integrera alla parter i byggprojekten så att de genuint samarbetar mot gemensamma mål. I Finland kallar vi dem för alliansprojekt. Dessutom jobbar jag och vårt företag med att införliva lean tänkande i byggandet, hett ämne nu är ledtidsproduktion."


Andreas Abrahamsson, Samverket
Stockholm/Sverige, 2008
aab@avk.se

"Partneringledare van att tillsammans med nya och erfarna deltagare definiera och genomföra hela samverkansprocessen. Gästföreläst på KTH om partnering, hållit företagsinterna föreläsningar, arbetat med processledning för grupper. Med lång erfarenhet i roll som beställare, entreprenör, projektör bidrar jag med bred förståelse för hela byggprocessen."


Anna-Karin Andersson, Give Competence
Sverige, 2009
anna-karin@givecompetence.se


Annika Mässing, NCC Building Sweden
Mälardalen/Stockholm/Gävleborg, 2016
annika.massing@ncc.se

"Jag har erfarenhet av att arbetar med verksamhets- och organisationsutveckling samt projektledning av investerings- och förvaltningsprojekt i kommersiella fastigheter samt skola och förskolor. Intresserar mig för att utveckla och leda projekt där kommunikationen mellan projektdeltagare och kontakt med verksamhet är en identifierad framgångsfaktor."


Britt-Marie Grafström, Moresco Projektledning
Södra Sverige/Göteborg/Stockholm, 2018
britt-marie.grafstrom@moresco.se

"Jag har en lång erfarenhet av infrastrukturprojekt och av ny-/ombyggnationer i undervisningslokaler. De senaste åren har jag arbetet som samverkansledare med bl a. Trafikverket, NSVA och Lundafastigheter. Mitt arbete präglas av att parterna ska förstå den andres roll och drivkraft samtidigt som de arbetar mot gemensamma mål för projektets bästa."


Charlotta Schenholm, Vilja Ledarskap
Stockholm/Mälardalen, 2016
charlotta.schenholm@viljaledarskap.se

"Fristående partneringledare sedan 2013, i fastighets- och infrastrukturprojekt av varierande storlek. Utbildad ekonom och har kompletterat med utbildning i konflikthantering, grupputveckling, ledarskap och kommunikation. Egen erfarenhet av chefs -och ledarskap i olika chefsroller och i både med- och motgång."


Christina Lundberg, Arkitektgruppen i Gävle
Uppland/Gävleborg, 2016
christina@arkitektgruppen.se


Christoffer Sundin, Serneke
Trollhättan/Göteborg, 2019
christoffer.sundin@serneke.se


Elisabeth Norling, Akademiska Hus
Uppsala/Stockholm, 2015
elisabeth.norling@akademiskahus.se


Elisabet Rudenholm, Prolog
Sverige, 2019
elisabet.rudenholm@prolog.se

"Samverkansledare med stort hjärta för att använda samverkansmetodiken både i partneringentreprenader och i andra externa och interna samverkansprojekt. Med en teknisk bakgrund inom VA-området brinner jag extra för samverkan i VA-projekt."


Fredrik Friblick, Prolog
Malmö/Stockholm/Göteborg, 2008
fredrik.friblick@prolog.se


Fredrik Olsson, Rotpartner
Göteborg/Stockholm/Malmö, 2018
fredrik.olsson@rotpartner.se


Fredrik Svensson, Acando
Stockholm, 2016
fredrik.svensson@acando.com


Fredrik Tiger, Peab
2016
fredrik.tiger@peab.se


Hans-Christian Callisen, Cramo
Malmö/Stockholm/Göteborg, 2016
me@hccallisen.se


Isabell Borgkvist, Prolog
Sverige, 2019
isabell.borgkvist@prolog.se

"Jag har arbetat med samverkan i byggprojekt sedan 2012. Genom Prologs gedigna samverkansmetodik hjälper jag kunden få ut värdefulla samverkansnyttor genom stöttning, coachning och processledning. Jag utbildar i samverkan och partnering, bl a för Byggherrarna. Kunder i urval: Region Skåne, NCC, Lunds kommun, Skanska, SKL."


Jakob Molin, Prolog
Sverige, 2019
jakob.molin@prolog.se

"Jag brinner för att säkerställa rätt klimat för samverkan och skapa väl sammansvetsade team. Det är min övertygelse att samverkan är det arbetssätt som skapar de bästa förutsättningarna för ökad produktivitet och ger de mest innovativa och lönsamma byggprojekten."


Jens Nolin, Peab
2017
jens.nolin@peab.se


Jimmy Dahlström, Ramirent
Malmö/Stockholm/Göteborg, 2015
jimmy.dahlstrom@ramirent.se


Joacim Öhman, Project Partner Sverige
Sverige, 2007
joacim.ohman@projectpartner.se


Joakim Persson, a och d arkitektkontor
Sverige, 2019
joakim.persson@aochd.se


Julia Björkman, Serneke
2019
julia.bjorkman@serneke.se


Jörgen Senyk, WSP
Malmö/Skåne, 2017
jorgen.senyk@wsp.com


Lars Gustafsson, WSP
Malmö/Skåne
Stockholm/Uppsala/Mälardalen, 2009
lars.g.gustafsson@wsp.com


Liselotte J Bate, Midroc Support
Sverige, 2017
liselotte.jbate@midroc.se

"Verksamhetsansvarig för Midroc Business School och samverkansledare med fokus på att utveckla högpresterande team, samarbete mellan människor som lär av varandra och kan avlasta varandra vid hög arbetsbelastning, som levererar bättre resultat, lönsamhet och kvalité. Senaste samverkansuppdraget var för Swedavia på Office one."


Malin Österberg, VBHR - vi bygger hållbara relationer
Stockholm/ Sverige, 2011
malin@vbhr.se

"Jag arbetar som samverkansledare sedan 2011, är utbildad i organisation, relation och system-coaching, var aktiv i den tekniska kommittén för framtagandet av ISO 44001:2017, IDT. I uppdrag arbetar jag för en god kommunikation, en öppen och ärlig kultur vilket bidrar till engagemang, delaktighet och konstruktiva lösningar. Kunder: LKAB, Väsbyhem m fl."


Michael Kruse, Targetcoaching i Sverige
Sverige, 2019
michael.kruse@targetcoaching.se

"Jag har lång erfarenhet som Managementkonsult från ett flertal olika branscher med såväl strategisk som operativ inriktning och tillämpar ett integrerat sätt för att stötta organisationens eller uppdragsgivarens mål. Jag är öppen och tydlig i mitt arbetssätt och får ett stort engagemang i de grupper jag arbetar med. Alla får komma till tals."


Mikael Lovefalk, Midroc
Stockholm/Sverige, 2018
mikael.lovefalk@midroc.se

"Med mer än 30 års erfarenhet av att själv ha ingått i samt utbildat effektiva team och ledare att nå höga mål och utföra krävande projekt i komplexa miljöer,
är mitt fokus att skapa effektiv och god projektkultur där tydliga mål, gemensam planering, trygga relationer, god kommunikation, och trivsel är grunden."


Mikael Stål, Prifloat Consulting
Mälardalen/Sverige, 2019
mikael.stal@prifloat.se

"Jag har jobbat med kvalitetsmätningar inom bygg- & anläggningsbranschen och lett många workshops i samband med det. Jag har jobbat i flera partnering-/ samverkansprojekt och för att skapa mer nytta i dessa har jag valt att diplomera mig till partneringledare. Jag är övertygad om att detta arbetssätt är framtiden inom bygg- & anläggningssektorn."


Märit Bodaxell, MOD Management
Stockholm/Sverige, 2016
marit.bodaxell@modm.se

"Med stor erfarenhet av samverkan inom samhällsbyggnad kan jag som samverkansledare bidra med ett helhetskoncept. God vana att organisera, leda och styra såväl individer som grupper och aktiviteter i olika skeden. Jag bidrar till att upprätta, utveckla och bibehålla samverkan genom projektets gång med lyhördhet för unika förutsättningar och behov."


Petra Offrell, Trafikverket
Malmö, Sverige, 2007
petra.offrell@trafikverket.se

"Jag arbetar med samverkan inom organisationer och i projekt, i hela kedjan från upphandling till genomförande. Jag kombinerar samverkan med lean för att skapa samverkansnyttor och effektivisera processen. Mina projekt präglas av respekt, öppenhet, tillit, förtroende, delaktighet, engagemang, glädje och stolthet. För närvarande arbetar jag för att säkerställa god samverkan inom projekt i den egna organisationen."


Pierre Johansson, Prifloat Consulting
2019
pierre.johansson@prifloat.se


Pär Wessman, Project Works
Stockholm, 2019
par.wessman@projectworks.se

"Jag har 30 års erfarenhet i byggbranschen som entreprenör, projektör och projekteringsledare och sedan mer än 10 år projektledare på konsultbas. Har jobbat i alla entreprenadformer, från CM till TE. Har senaste 6 åren lett workshops och samverkansentreprenader (partnering), med AB respektive ABT som grund."


Simon Gunnarsson, MMB
Skåne/Halland, 2019
simon@mmb.se


Stefan Lundström, Faveo Projektledning
Norrbotten/Västerbotten/Stockholm, 2009
stefan.lundstrom@faveoprojektledning.se


Sten Janson, Ecenea Väst
Göteborg/Stockholm/Malmö, 2015
sten.janson@ecenea.se


Tobias Nordlund, Rotpartner
Malmö/Stockholm/Göteborg, 2011
tobias.nordlund@rotpartner.se


Tomas Björnrun, M3 Bygg
Stockholm/Sverige, 2018
tomas.bjornrun@m3bygg.se


Publicerad
Senast uppdaterad