Byggherrarna lät 2012 upprätta rapporter om olika genomförandeformer som stöd för våra medlemmar.