Saga Hellberg
  1. Vad händer i Arbetsmiljögruppen just nu?
    Vi har under året slutfört en Vägledning med AF-texter för upphandling av BAS-P. Den har varit på ”remiss” hos Innovationsföretagen som är arkitekternas och konsulternas medlemsorganisation. De har lämnat synpunkter på innehållet, framför allt AF-texterna, och vi har korrigerar dokumentet efter det. I december har arbetsgruppen sitt sista möte för året. Vi hoppas att vi efter det mötet kan lansera vår vägledning. Vi följer också Håll Nollans arbete på nära håll och just nu är vi så glada över den byggherreutbildning som Håll Nollan har utvecklat och som nu har startat. Anna Källgården, som är lärare på kursen och medlem i Byggherrarnas arbetsmiljögrupp, förmedlar redan nu den klokskap som vi har fått fram i Vägledningen. Information om kurstillfällen finns på Byggherrarnas och Håll Nollans webbplatser.

  2. Vad kommer ni att arbeta med 2020?
    Vi kommer att ta fram en motsvarande Vägledning och AF-texter för upphandling av BAS-U. Vi har lämnat ett underlag till den grupp inom Byggandets Kontraktskommitté som arbetar med revideringen av AB och ABT. Underlaget beskriver de problem som vi tycker kan regleras i avtalen. Arbetsmiljö har inte varit så synligt i de gamla avtalen. De områden som inte kommer med i den nya revideringen kan vi då ta med i vår egen Vägledning.

  3. Söker ni ytterligare kompetens till gruppen?
    Vi tar gärna emot fler medlemmar till arbetsgruppen! Vi söker personer som har ett starkt intresse kring arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor och som vill vara med och bidra till att stärka byggherrens roll i dessa frågor.

> För mer information om arbetsgruppen och kontaktuppgifter

Publicerad
Senast uppdaterad