Statistik

Byggherrarna planerar framöver att följ upp några indikatorer bland medlemmarna och samverkansorganisationen Håll Nollan planerar också för att hitta nyckeltal för gemensam uppföljning framöver.

AFA försäkringar

Rapporter om arbetsskador och sjukfrånvaro
Arbetsskaderapporten

Arbetsmiljöverket

Statistikdatabasen

Byggföretagen (f d Sveriges Byggindustrier)

Statistik arbetsmiljö

Publicerad
Senast uppdaterad