Här kan du läsa mer om byggherrens arbetsmiljöansvar:


På Arbetsmiljöverkets webbplats finns det bra information att ta del av gällande arbetsmiljö i bygg- och anläggningsbranschen.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

Arbetsmiljöverkets broschyrer kring arbetsmiljöansvaret:


Publicerad
Senast uppdaterad