Under 2018 och 2019 pågår arbete med att ta fram en vägledning och nya AF-texter om hur man ska upphandla och ställa krav på projekteringsledet. Samverkan med Sveriges Byggindustrier Öst pågår i form av informationsträffar om arbetsmiljöfrågor för respektive medlemsgrupper. Gruppen är på olika sätt involverad i Håll Nollans arbete.

Arbetsgruppens medlemmar


Johanna Hörstedt, Region Stockholm, Trafikförvaltningen
Anna Källgården, Stockholms Hamnar

Anders Lööv, SISAB
Kerstin Paulson, Locum

Marcus Törnkrantz, Akademiska Hus
Saga Hellberg, Byggherrarna, sammankallande


Är du intresserad av att arbeta med arbetsmiljöfrågor?

Gruppen söker medlemmar som är intresserade av att delta i arbetet att stärka byggherrerollen kring arbetsmiljö och säkerhet.

Kontakt:
Saga Hellberg, branschutvecklare Byggherrarna
Tommy Lenberg, vd Byggherrarna