Byggherrarna har, tillsammans med 12 andra organisationer startat en samverkansorganisation som heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Arbetet med att få organisationen på plats och vad den ska göra samt tillsättande av vd, har pågått under en längre tid.

Organisationen lanserades i mars 2017 och kansliet finns nu hos Byggherrarnas kansli. Alla Byggherrarnas medlemmar med arbetsmiljöansvar är välkomna att gå med i organisationen.

LÄS MER HÄR

Publicerad
Senast uppdaterad