Se karta nedan över alla de orter där kurser i BeställKompetens genomfördes. Klicka på den lilla fyrkanten överst i högra hörnet för större och interaktiv karta. Välj sen kursperiod och ort för att se vilka kurser som genomförts där.


Följande kurser genomfördes under perioden 2016 - 2018

Lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar
Upphandling och installation av ventilationssystem med energiåtervinning – FTX och frånluftsvärmepumpar
Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav
Energieffektivisering i lokaler med Totalmetodiken
Varsam ombyggnad
Gröna hyresavtal
Metodik för energieffektivisering i bostäder vid renovering, BeBo-processen
Glapp i Byggprocessen - Energi- och miljösamordning, från program till idrifttagning
Tillämpning av Svebys riktlinjer och verktyg för standardisering och verifiering av energiprestanda i byggnader
Svebys Energiavtal 12 och hjälpmedel under byggprocessen
Energiberäkningar för prognoser och verifiering enligt Svebys metodik

Målet med kurserna

Målet var att utbilda större delen av Sveriges beställare och fastighetsägare inom energieffektivt byggande, för att nå de energipolitiska målen. Projektet BeställarKompetens har spridit resultat av de satsningar som Energimyndigheten har finansierat i samverkan med nätverken BeBo, Belok och Sveby samt incitamentsavtalet Grönt hyresavtal.

Publicerad
Senast uppdaterad