Lars Ekberg

Lars är teknisk konsult och ansvarig för affärsområde Fastighetsföretag & Industri vid CIT Energy Management. Han är också docent i ämnet installationsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola.

Han arbetar med frågor som rör byggnaders inomhusklimat, energianvändning och tekniska funktion. Bland uppdragsgivarna återfinns fastighetsägare, förvaltare, driftorganisationer och myndigheter. Lars har medverkat som föreläsare och kursledare på många seminarier och utbildningar riktade såväl till näringsliv som till akademi.


Peter Filipsson

Peter är projektledare på konsultföretaget CIT Energy Management med verksamhet inom områdena inomhusklimat och energieffektivitet i bebyggelsen. Han har en masterexamen i Hållbara Energisystem från Chalmers tekniska högskola.

Parallellt med traditionella konsultuppdrag såsom utredningar och mätuppdrag bedriver Peter forskning om högtempererad och självreglerande komfortkyla vid avdelningen för installationsteknik på Chalmers tekniska högskola.


Roland Jonsson

Roland är seniorkonsult energi på WSP, inom sektionen Byggnadsfysik. Han har länge arbetat med energi, effekt och energitaxor. Fokus ligger på låg miljöbelastning och ett bra driftnetto. Roland har tidigare varit Energichef på HSB och ordförande i ”Nils Holgersson-gruppen" samt delaktig i framtagande av flera böcker, bland annat Energihandboken.

Roland är VVS ingenjör samt marknadsekonom (DIHM) och har drivit flera BeBo-projekt (Beställargruppen Bostäder), bland annat om energieffektiva tvättstugor, Ett hus fem möjligheter, avloppsvärmeväxlare, VVC projekt med mera. Roland är ofta engagerad som föreläsare på seminarier och utbildningar för både specialister, fastighetsägare, förvaltare, bostadsrättsföreningar, konsulter och studenter.


Emma Karlsson

Emma är uppdragsansvarig konsult på WSP inom sektionen Byggnadsfysik, och arbetar med energi- och hållbarhetsfrågor både på strategisk nivå i företag samt i byggprojekt rörande såväl nyproduktion som renovering.

Emma är assisterande koordinator för BeBo, Energimyndighetens Beställargrupp för energieffektiva Bostäder och jobbar därigenom mycket med frågor kring renovering och energieffektivisering av det befintliga bostadsbeståndet. Hon har medverkat som föreläsare på många seminarier om energieffektivisering i branschen.


Per Kempe

Per är Teknisk Doktor i Installationsteknik samt expert på Projektengagemang Energi- och Klimatanalys. Han har mycket lång erfarenhet som konsult, forskare och lärare inom Installations- och Energisystem. Pers specialitet är felsökning av installationssystems funktion och inneklimat med stöd av mätningar.

De sista åren har Per fokuserat på framtidens energieffektiva byggnader. Dels energieffektivisering av befintliga byggnader, men även drift- och energioptimering av installationssystem i nya energieffektiva byggnader med bra inneklimat.


Per Levin

Per är konsultpartner på Projektengagemang Energi- och klimatanalys och sedan 2009 projektledare för Sveby.

Per är Docent i byggnadsteknik vid KTH och har mycket lång erfarenhet som konsult, lärare och forskare inom energianvändning i byggnader, inomhusmiljö (luftläckning och ventilation, termisk komfort, fukt, radon m.m.) och byggnadsfysik (fukt-, värme- och lufttransport) samt byggnaders miljöpåverkan.


Mari-Liis Maripuu

Mari-Liis är teknisk konsult inom energi- och innemiljö på CIT Energy Management och har doktorerat vid Chalmers Tekniska Högskola i ämnet Installationsteknik. Hon har mer än 15 års erfarenhet inom byggsektorn och har varit involverad i ett antal olika projekt inom energieffektivisering, behovsstyrd ventilation samt inomhusklimat i lokalbyggnader.

Mari-Liis har varit aktivt delaktig vid utveckling av Beloks Totalmetodiken och utbildningsmaterial för Totalmetodiken. Hon har medverkat som föreläsare på många seminarier och utbildningar om energieffektivisering både för specialister och högskolestudenter.


Per-Erik Nilsson

Per-Erik fungerar som projektledare/koordinator för Belok (Beställargruppen Lokaler), ett samarbetsforum mellan myndigheter och näringsliv där nya tekniker, produkter och metoder provas i praktisk drift. Gruppen samlar 21 av landets större fastighetsägare på lokalsidan (gruppen representerar tillsammans ca 25% av landets lokalarea).

Per-Erik är docent i ämnet Installationsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Han är också vd för det Chalmersnära specialistföretaget CIT Energy Management. De områden som Per-Erik behärskar särskilt väl och som också hans tidigare forskning och nuvarande yrkesverksamhet inriktats mot, är byggnaders energisystem.


Per-Erik Stålhandske

Per-Erik är energikonsult på Green Consulting och arbetar med energieffektivisering och verksamhetsutvecklingsfrågor inom fastighets- och energibranschen. Projekten är på såväl strategisk som operativ nivå och kunderna består av företag, organisationer och bostadsrättsföreningar.

Per-Erik har en bakgrund som civilingenjör inom energiteknik från KTH samt en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Per-Erik är även certifierad för Energikartläggningar och arbetar i styrelsen för förvaltarföreningen i Stockholm.


Göran Werner

Göran är på uppdrag av Energimyndigheten Koordinator för BeBo, (Beställargruppen Bostäder) samt chef för WSPs Sektion Byggnadsfysik i Sverige, Civilingenjör KTH Maskinteknik, institutionen för uppvärmning och ventilationsteknik.

Göran har mer än 35 års erfarenhet som teknisk konsult och då framförallt utvecklingsuppdrag inom Byggnadsfysik, energi och installation. Ledord för Göran är att se byggnaden som system.


Tor Broström

Tor Broström, Uppsala universitet

Tor Broström är professor i kulturvård vid Uppsala universitet. Med en bakgrund inom energiteknik och byggnadsfysik arbetar han sen 25 år tillbaka som lärare och forskare med frågor om inneklimat, energieffektivisering och klimatanpassning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det handlar inte bara om byggnadsminnen utan om en stor del av vårt befintliga byggnadsbestånd där det finns ett betydande renoveringsbehov och en outnyttjad potential för energieffektivisering.

Tor är samordnare for Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader - Spara och bevara. Han har också som representant för Sverige varit drivande i utvecklingen av en ny europeisk standard : Guidelines for improving energy performance in historic buildings.


Kontaktperson Saga Hellberg
Publicerad
Senast uppdaterad