Energimyndigheten vill att kunskapen om metoder och verktyg för energieffektiv renovering ska spridas bredare bland beställare, byggherrar och fastighetsägare. Utgångspunkten är de goda resultaten av arbetena i Bebo, Belok, Sveby och Gröna Hyresavtal. Målet är att nybyggda och renoverade fastigheter ska leverera den energiprestanda som beställare och entreprenör kommit överens om och att vi därigenom ska klara de energipolitiska målen i Sverige.

Kurserna är subventionerade till ett mycket förmånligt pris för att så många som möjligt ska kunna ta del av kunskapen!

BeställarKompetens är ett samverkansprojekt mellan Byggherrarna, SABO, Fastighetsägarna Sverige, SKL och Energi- och Miljötekniska föreningen och finansieras av Energimyndigheten.

Beställarkompetens är delvis en fördjupning av kunskapen i Energimyndighetens utbildningssatsning Energilyftet som är en webbaserad gratisutbildning kring byggande mot näranollenergihus. I de flesta av BeställarKompetens kurser förordar vi att man genomför vissa block i Energilyftet som förkunskaper för att få ut mesta möjliga av fördjupningskurserna.

Presentation av BeställarKompetens


Energimyndigheten har också en utbildningssatsning för entreprenörer som heter Energibyggare. Läs mer på webbplats www.energibyggare.se.

Målgrupper

Byggherrar, fastighetsägare och beställare i förvaltarrollen liksom konsulter och arkitekter.

Vad är?

Gröna hyresavtal är fastighetsbranschens första gemensamma standardmall vars syfte är att minska miljöpåverkan från lokaler. Avtalet beskriver hyresvärdens respektive hyresgästens ansvar liksom deras gemensamma ansvar.
Läs mer om Gröna hyresavtal

Sveby (Standardisera och Verifiera Energiprestanda i Byggnader) är ett branschöver­skridande utvecklingsprogram som utvecklar hjälpmedel och avtal om en byggnads energiprestanda efter ny- och ombyggnad.
Läs mer om Sveby

Belok (Beställargruppen Lokaler) har utvecklat Totalmetodiken, som är ett tillvägagångssätt för att åstadkomma energieffektiviserande renoveringar i lokaler med målet om låg energianvändning, god inomhusmiljö och en ökad kunskap hos fastighetsägaren.
Läs mer om Belok

Bebo (Beställargruppen Bostäder) arbetar bl a med Rekorderlig Renovering, som har samma tillvägagångssätt som Totalmetodiken, men är inriktad på flerbostadshus.
Läs mer om Bebo

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad