Med skärpta krav på energieffektivitet i bygg och installation efterfrågas en höjd kompetens ute på byggarbetsplatser. Energibyggare är en fyra timmar lång interaktiv webbaserad utbildning inom området energieffektivt byggande och förnybar energi.

Utbildningen riktar sig till alla yrkesgrupper som arbetar på en byggarbetsplats och som genom sitt agerande kan påverka hur energieffektivt en byggnad blir, exempelvis byggnadsarbetare, installatörer, arbetsledare och platschefer.

Det här är Energibyggare

Energibyggare är ett yrkesöverskridande webbaserat interaktivt utbildningsmaterial som ger byggnadsarbetare och installatörer ökad kompetens inom energieffektiva byggnader och förnybar energi. För att bli godkänd Energibyggare behöver man genomgå kursen hos en utbildad handledare. Godkända Energibyggare har möjlighet att bli registrerade i den till ID06 kopplade kompetensdatabasen, via särskild ansökan.

Utbildningen är uppdelad i flera interaktiva moduler som tillsammans tar cirka fyra timmar att gå igenom. Utbildningen kan genomföras vid olika tillfällen och fungerar både för självstudier eller i grupp under ledning av en handledare – allt beroende på vad som passar din arbetsplats.

Modulerna täcker följande ämnen:

  • Byggnaden som system
  • Värmeisolering
  • Lufttäthet
  • Fukt
  • Installationer

Den kostnadsfria interaktiva utbildningen är tillgänglig på Energibyggare och är helt webbaserad. Varje modul är uppbyggd på liknande sätt och består av text, bild, berättarröst, filmer, animeringar, interaktiva övningar och kunskapstest. Utbildningen är tillgänglig när du vill från dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Varför ska jag gå Energibyggare?

Skärpta krav på energieffektivitet vid byggnation och renovering innebär att bygg- och installationsföretag tjänar på att höja kompetensen hos sina medarbetare. År 2019 ska alla nya offentliga byggnader vara lågenergibyggnader och 2021 ska alla nya byggnader vara det.

Läs mer om hur man blir handledare för Energibyggare på Energibyggare.

Publicerad
Senast uppdaterad