Inom några år ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag och det ställer nya krav på byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande. Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning som vänder sig till dig som är beställare, arkitekt, ingenjör, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.

Det här är Energilyftet

Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning som höjer din grundkompetens inom lågenergibyggande.

Du får en helhetssyn över byggprocessen kopplat till lågenergibyggande gällande nyproduktion och renovering. I utbildningen förmedlas vilka skillnader det innebär att bygga och renovera lågenergibyggnader i jämförelse med konventionella byggnader.

Energilyftet riktar sig till beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker. Oavsett vilken roll du har så får du en bra baskunskap och helhetssyn via utbildningen.

Varför ska jag gå Energilyftet?

Genom att bygga lågenergibyggnader får du god innemiljö, lägre driftkostnader, högre fastighetsvärde och bättre kvalitet och beständighet.

År 2019 ska alla nya offentliga byggnader vara lågenergibyggnader och 2021 ska alla nya byggnader vara det. Nivåerna för energihushållning i Boverkets byggregler (BBR) kommer att skärpas vilket påverkar både nybyggnation och renovering. Därför är det viktigt att kunskapen om lågenergibyggande ökar så snabbt som möjligt.

Hur går utbildningen till?

Energilyftet genomförs i två huvudsteg. Inledningsvis erbjuds ett seminarium med kursledare, i nästa steg sker vidareutbildning via en webbaserad kurs. Därefter erbjuds också webbinarier där du kan ställa frågor till våra experter. Stegen är inte obligatoriska, utan vill man endast göra webbutbildningen går det också bra.

Kunskapsnivå före och efter Energilyftet

Energimyndighetens kunskapshöjande insatser utgår från att varje yrkesgrupp i målgruppen har grundläggande baskunskap inom fastighetsdrift, byggprocesser, byggnads- och installationsteknik och byggnadens energiprestanda men att en kompetenshöjning behövs vid uppförande av lågenergihus eller vid energirenovering av byggnader.

Därför förutsätts att nivån hos kursdeltagarna idag ligger på 2 (baskännedom finns) eller 3 (baskunskap finns men används inte) och målet är att komma till nivå 4 (baskunskap finns och används). För de som ligger på nivå 5 idag (specifik kunskap finns och används) behövs ingen utbildning och för de som vill komma från nivå 4 till nivå 5 rekommenderas längre lärarledda kurser som innefattar praktiska moment t ex BeställarKompetens.

Presentation av Energilyftet

Läs mer om Energilyftet på Energimyndighetens webbplats

Kontaktperson Saga Hellberg
Publicerad
Senast uppdaterad