Forskningen inom SIRen har fokuserat på komplexa frågeställningar kopplade till allt från renovering av enskilda befintliga byggnader till uppgradering av hela områden. Det handlar exempelvis om hur branschen ska hantera samhällsutmaningar som klimatförändringar, förändrad demografi, ökad segregering och samtidigt bidra till ökat inflytande i renoveringsprocessen och hur detta ska rymmas inom de ekonomiska ramar som fastighetsbolagen har.

Syftet har varit att samla befintlig samt bygga ny kunskap för att förändra renoveringsmetoder och processer till att bli mer hållbara och därmed stärka den svenska konkurrenskraften för renovering, såväl i praktiken som forskning och utveckling, både nationellt och internationellt. Byggherrarna, med Saga Hellberg som representant, var samarbetspartners i projektet.

> För mer information om forskningsprojektet och resultaten

Den 5 december 2019 avslutades projektet, som pågick mellan 2014 - 2019, med en resultatkonferens. Föreläsningarna på konferensen, samt intervjuer med några konferensdeltagare, filmades och finns att ta del av här:

> Se filmer från resultatkonferensen 5 dec 2019

Publicerad
Senast uppdaterad