Total Concept

Målsättningen för detta projekt har varit att genom demonstrationsprojekt visa att det är möjligt att göra stora energieffektiviseringar i lokalfastigheter. Ett antal energieffektiviseringsåtgärder kombineras i paket och ger därigenom ekonomisk lönsamhet. Utgångspunkterna är fastighetsägarens avkastningskrav på investerat kapital (internräntan) och en noggrann analys av fastigheten, för att få fram alla de energibesparande åtgärder som är möjliga att genomföra.

Projektet är finansierades av EU:s program för intelligent energi i Europa (Intelligent Energy-Europe programme). Norge, Danmark, Finland och Estland var förutom Sverige deltagare.

Ytterligare information om EU-projektet finns att läsa här på Total Concepts webbplats

Publicerad
Senast uppdaterad