Avsteg från AB 04, ABT 06 och även AMA AF 12 kan i vissa fall ändå vara motiverade för att förutsättningarna i projektet nödvändiggör detta. Beställaren måste dock vara medveten om att avstegen kan innebära förhöjda risker i projektet om avstegen inte är korrekt analyserade och utformade samt tydligt formulerade.

Stockholms Byggmästareföreningen har publicerat rapporten ”Vad kostar avstegen?” och slutsatserna presenteras i en artikel i Byggindustrin. Byggherrarna är kritiska till rapporten, dess innehåll och slutsatser. Oklarheter är alltid ett problem, men ett tydligt avsteg med en kalkylerbar merkostnad motiverat av förutsättningarna i det specifika projektet anser vi inte vara ett problem om beställaren övervägt sitt avsteg och är beredd att stå för merkostnaden.

Rapporten svarar inte på frågan vad avstegen kostar utan hänvisar till en annan studie som pekar ut bristande kommunikation och samverkan som den största orsaken till kostnadsökningar snarare än avsteg.

Läs Byggherrarnas kommentarer till rapporten här:

Läs artikeln i Byggindustrin - Dyrt med avsteg från AB-system (2016-09-29).

Publicerad
Senast uppdaterad